Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų sąjunga

Lietuvõs socialstų revoliucioniẽrių maksimalstų sjunga, politinė partija, veikusi 1927–44.

Maksimalistais 1926 pradėjo vadintis kai kurios Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partijos (veikė 1918–27) grupės. 1927 04 konferencijoje Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija persitvarkė į Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų sąjungą. Buvo artima Rusijos kairiesiems eserams. Veikė nelegaliai (daugiausia tarp inteligentų). Prisidėjo prie Tauragės sukilimo (1927 09), pasikėsinimo prieš ministrą pirmininką A. Voldemarą (1929 05) rengimo. 1927–29 Karaliaučiuje leido ir Lietuvoje nelegaliai platino laikraštį Revoliucionierius. SSRS okupavus Lietuvą sąjungos įgaliotinių grupė 1940 06 partiją likvidavo.

Veikėjai: K. Boruta, K. Jakubėnas, V. Karosa (idėjinis vadovas), F. Saltonas.

maksimalistai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką