Lietuvos Sovietų Respublika

Lietuvõs Soviẽtų Respùblika, Lietuvõs Soviẽtų Socialstinė Respùblika, marionetinis valstybinis darinys, gyvavęs 1918 12 (faktiškai nuo 1919 01 pradžios)–1919 02 pabaigoje.

Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) vadovybės nurodymu Lietuvos Sovietų Respubliką 1918 12 viduryje paskelbė vadinamoji Laikinoji revoliucinė darbininkų ir vargingųjų valstiečių vyriausybė (sudaryta Vilniuje Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1918 12 08 posėdyje, pirmininkas V. Kapsukas). Netrukus Lietuvos Sovietų Respubliką pripažino Rusijos Sovietų Federacinė Socialistinė Respublika ir vadinamosios Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Ukrainos sovietų respublikos.

Vokiečių okupuotame Vilniuje iki 1919 01 pradžios Lietuvos Sovietų Respublikos institucijos valdžios neturėjo. Čia veikė M. Sleževičiaus Lietuvos vyriausybė (1919 01 02 nuo puolančios Sovietų Rusijos kariuomenės ji pasitraukė į Kauną).

1919 01 05 Sovietų Rusijos kariuomenei užėmus Vilnių (vėliau ir nemažą Lietuvos dalį), Lietuvos komunistų partijos centro komitetas, Laikinoji revoliucinė darbininkų ir vargingųjų valstiečių vyriausybė pradėjo veikti viešai, buvo įkurta naujų Lietuvos Sovietų Respublikos valdžios institucijų: Aukščiausioji liaudies ūkio taryba, Lietuvos revoliucinė karinė taryba, 10 liaudies komisariatų. Iki 1919 02 18 Lietuvos Sovietų Respublikos valdžios aukščiausioji institucija buvo Laikinoji revoliucinė darbininkų ir vargingųjų valstiečių vyriausybė, vėliau sovietų suvažiavimas ir jo Centro vykdomasis komitetas bei jo prezidiumas. Sovietų Rusijos kariuomenės užimtose Lietuvos vietovėse buvo kuriamos bolševikinės tarybos ir revoliuciniai komitetai.

1919 02 viduryje besikuriančiai Lietuvos kariuomenei ir vokiečių savanorių daliniams sustabdžius Sovietų Rusijos kariuomenės puolimą (Kėdainių kautynės, Alytaus kautynės, Jiezno kautynės), Lietuvos kariuomenei stiprėjant, o Lenkijos kariniams daliniams puolant iš pietų, Lietuvos Sovietų Respublikai kilo reali grėsmė. Rusijos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto nutarimu 1919 02 27 Lietuvos Sovietų Respublika ir Sovietų Baltarusija susijungė į marionetinę Lietuvos ir Baltarusijos SSR.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką