Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga

Lietuvõs švietmo ir mókslo profèsinė sjunga, LŠMPS, didžiausia šalies švietimo darbuotojų profesinė organizacija. Sąjungai priklauso švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, vienijančios mokytojus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojus, profesinių mokyklų mokytojus / instruktorius, universitetų mokslo darbuotojus, pagalbos mokiniui specialistus, bibliotekininkus, globos namų darbuotojus, švietimo įstaigose dirbantį nepedagoginį personalą. Būstinė Vilniuje. Daugiau kaip 11 000 narių (2022).

Lietuvo švietimo ir mokslo profesinės sąjungos logotipas

Tikslai ir veikla

Pagrindiniai tikslai – koordinuoti narių veiklą, atstovauti švietimo darbuotojų profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams ir juos ginti, konsultuoti darbo santykių teisės klausimais. LŠMPS siekia stiprinti švietimo srityje socialinį dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

LŠMPS yra politiškai nepriklausoma, bet tvirtai įsipareigojusi šalies švietimo politikoje daryti įtaką Vyriausybei ir darbdaviams. Sąjungos atstovai aktyviai dalyvauja sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas, regioniniu lygmeniu pasirašo savo narių inicijuojamas dvišales kolektyvines sutartis su darbdavių organizacijomis. Būdama anksčiau veikusių švietimo srities profesinių sąjungų teisių ir pareigų perėmėja veikloje vadovaujasi pirmąja šalies istorijoje Švietimo ir mokslo šakos kolektyvine sutartimi (pasirašyta 2017 11 22) ir inicijuoja šios sutarties pakeitimus, kurie pagerintų švietimo srities darbuotojų socialines, ekonomines ir darbo sąlygas.

LŠMPS gina savo narių ir kitų švietimo darbuotojų socialinius, ekonominius ir profesinius interesus nacionaliniu, regioniniu ir instituciniu lygmeniu. Atlieka teisės aktų analizes ir tyrimus, savo nariams organizuoja šviečiamuosius renginius, kvalifikacijos tobulinimo, įvairios tematikos mokymus, dalyvauja ir padeda pasirengti įvairių lygmenų kolektyvinėms deryboms.

LŠMPS atstovai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, įvairiose darbo grupėse ir komitetuose, kur kuriami ir tobulinami Europos Sąjungos lygmens teisės aktai (ypač įgyvendinant nuostatas, susijusias su mokytojų darbo sąlygų gerinimu, jų švietimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais).

Narystė organizacijose

LŠMPS priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK), Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijai (LŠMPSF, didžiausia šakinė LPSK organizacija), pasaulinei mokytojų profesinių sąjungų federacijai Švietimo internacionalui (Education International, EI), Europos švietimo profesinių sąjungų švietimo komitetui (European Trade Union Committee for Education, ETUCE).

Istorija

LŠMPS įkurta 2019 05 09 susijungus Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinei sąjungai (įsteigta 2017 susijungus Lietuvos mokytojų profesinei sąjungai ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinei sąjungai, veikusiai nuo 2008) ir Lietuvos švietimo profesinei sąjungai (įsteigta 2007).

Pirmininkai

LŠMPS pirmininkas – Egidijus Milešinas (nuo 2019).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką