Lietuvos teatras 1940–1944

Lietuvõs teãtras 1940–1944. 1940 SSRS okupavus Lietuvą teatras tapo viena sovietinės ideologijos skleidimo priemonių, įvesta repertuaro cenzūra. Spektakliuose diegti socialistinio realizmo principai, pastatyta nemažai rusų autorių revoliucinės tematikos pjesių. R. Juknevičiaus iniciatyva 1940 01 25 iš Valstybės teatro trupės dalies įsteigtas Vilniaus valstybės teatras (iki 1998 veikė įvairiais pavadinimais, nuo 1998 Lietuvos nacionalinis dramos teatras). 1940 įkurtas Panevėžio dramos teatras (nuo 1938 Kaune veikusios Darbo rūmų vaidybos studijos pagrindu; nuo 1995 Juozo Miltinio dramos teatras), Kauno vaikų teatras (1941 ir nuo 1949 Kauno jaunojo žiūrovo teatras; 1959 šio teatro ir Kauno valstybinio muzikinio dramos teatro dramos trupės sujungtos į Kauno valstybinį dramos teatrą), Žemaičių teatras (1949 sujungtas su Šiaulių dramos teatru), 1941 – Marijampolės dramos teatras (iki 1944 veikė įvairiais pavadinimais, 1949 uždarytas).

Per Vokietijos okupaciją (1941–44) statyta ir atnaujinta lietuvių (K. Binkio, S. Kymantaitės‑Čiurlionienės, V. Krėvės, P. Vaičiūno) bei vokiečių (F. Schillerio, G. Hauptmanno, H. Sudermanno) dramaturgų kūriniai.

Vilniaus miesto teatro spektaklio H. Ibseno Nora scena (1942, režisierius R. Juknevičius, dailininkas V. Palaima; Nora – M. Mironaitė, Helmeris – H. Kačinskas)

Vilniaus miesto teatro spektaklio H. Ibseno Nora scena (1942, režisierius R. Juknevičius, dailininkas V. Palaima; Nora – M. Mironaitė, Helmeris – H. Kačinskas)

Režisuotuose spektakliuose R. Juknevičius plėtojo poetinio psichologinio realizmo bruožus (H. von Kleisto Sukultas ąsotis 1941, H. Ibseno Nora 1942, abu Vilniaus miesto teatre, nuo 1998 Lietuvos nacionalinis dramos teatras). Kauno didžiajame teatre psichologiškais charakteriais išsiskyrė J. Monkevičiaus spektakliai (H. Ibseno Laukinė antis, G. Hauptmanno Roza Bernd, abu 1942).

Panevėžio miesto teatre (1940–41 ir 1944–95 Panevėžio dramos teatras) sėkmingai debiutavo J. Miltinis (B. Jonsono Sukčiaus testamentas / Volponė 1941, L. Pirandello Henrikas IV 1944). Pastatyta ir nemažai vokiečių autorių komedijų, lengvo turinio spektaklių.

1944 dalis lietuvių teatro veikėjų (Z. Arlauskaitė, J. Blekaitis, K. Dauguvietytė‑Šniukštienė, H. Kačinskas, J. Palubinskas, S. Pilka, L. Rutkauskaitė, I. Tvirbutas, A. Zdanavičiūtė) pasitraukė į Vakarus.

3015

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką