Lietuvos teisininkų draugija

Lietuvõs téisininkų draugijà, visuomeninė organizacija, vienijanti teisės mokslininkus ir praktikus. Yra Vilniuje. 2020 pradžioje turėjo apie 550 narių (teisėjai, advokatai, notarai, antstoliai, valstybiniame ir privačiame sektoriuje dirbantys teisininkai).

Veikla

Lietuvos teisininkų draugija dalyvauja vertinant, rengiant teisės aktus, svarstant jų projektus, rūpinasi žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimu, bendradarbiauja su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, palaiko ryšius su kitų šalių teisininkais, jų draugijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rūpinasi jaunųjų teisininkų kvalifikacijos ugdymu, žymių Lietuvos teisininkų atminimo įamžinimu, prisideda formuojant gyventojų teisinę sąmonę, įstatymais jai pavesta formuoti visų lygių rinkimų komisijas, yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo viena steigėjų, siūlo kandidatus į Vyriausiosios tarnybinės etikos, Malonės komisijas, kitas valstybės institucijas.

Atkurtos Lietuvos teisininkų draugijos pirmoji valdyba, buvę pirmininkai ir Garbės nariai 2019 03 01 Visuotiniame susirinkime

Atkurtos Lietuvos teisininkų draugijos pirmoji valdyba, buvę pirmininkai ir Garbės nariai 2019 03 01 Visuotiniame susirinkime

Pagrindinės institucijos

Lietuvos teisininkų draugijos pagrindinės institucijos – Visuotinis susirinkimas (šaukiamas kartą per metus), Taryba (sudaro 20 narių, renkamų Visuotinio susirinkimo trejiems metams), Valdyba (sudaro 11 narių, Valdybos nariai ex officio yra Draugijos pirmininkas, vicepirmininkas ir sekretorius, kitus narius trejiems metams renka Taryba), Draugijos pirmininkas (3 m. kadencijai renka Taryba iš savo narių). Yra miestų, rajonų skyriai ar grupės, t. p. šakiniai skyriai ir numatyta galimybė steigti Jaunųjų teisininkų skyrių. Lietuvos teisininkų draugija turi Garbės teismą ir Revizijos komisiją.

Leidyba

1996 įsteigė leidyklą Justitia, leidžia žurnalą Justitia (nuo 1996, nuo 2017 tik elektroninė versija). 2003–08 leido žurnalą Teisės žinios.

Istorija

Lietuvos teisininkų draugija įkurta 1920 01 14 pirmojo Lietuvos teisingumo ministro P. Leono iniciatyva. Leido žurnalą Teisė, Teisininkų kalendorių, kuriame buvo pateikiama tikslios Lietuvos teismų veiklos ribos, jų buveinės ir kita teisininkams svarbi informacija. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 06 draugijos veikla nutrūko. Atkurta 1989 03 04 visuotiniam susirinkimui patvirtinus Lietuvos teisininkų draugijos statutą.

Pirmininkai

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkai: A. Kriščiukaitis-Aišbė (1920–33), Petras Leonas (1934–35), J. Gudauskas (1937–38), Česlovas Butkys (1938–40), Z. Namavičius (1989–92), Kęstutis Juozas Stungys (1992–1998), V. E. Kurapka (1998–2004), S. Šedbaras (2004–10), T. Davulis (2010–13), I. Vėgėlė (2013–16), V. Nekrošius (2016–19), Arnas Paliukėnas (nuo 2019).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką