Lietuvos žemės ūkio biblioteka

Lietuvõs žẽmės kio bibliotekà, valstybinė specializuota biblioteka. Yra Vilniuje. Kaupia žemės ūkio ir gretutinių šakų mokslų bei technologijų dokumentus, spaudinius. Suteikia galimybę lankytojams naudotis turimais informacijos ištekliais. Fondus sudaro 148 200 (80 890 pavadinimų) dokumentų, iš jų – 129 100 knygų ir serialinių leidinių, 580 rankraščių, 550 elektroninių ir 18 000 kitų leidinių (2008). Prenumeruoja 72 pavadinimų periodinius leidinius. Spaudinių paieškai sudarytas elektroninis katalogas. Lietuvos žemės ūkio biblioteka yra prisijungusi prie Lietuvos integruotos bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS), dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą. Vykdo Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos AGRIS / CARIS centro Lietuvoje funkcijas. Palaiko profesinius ir kultūrinius ryšius su šalies ir užsienio bibliotekomis, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja mokymuose, įvairiose programose, projektuose. Nuo 1997 Tarptautinės žemės ūkio informacijos specialistų asociacijos, nuo 2002 Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narė.

1924 Žemės ūkio ministerija įkūrė žemės ūkio literatūros biblioteką, bet netrukus po ministerijos pertvarkymų sistemingas bibliotekos darbas nutrūko. 1969 prie LSSR Žemės ūkio ministerijos Centrinio mokslinės ir techninės informacijos biuro įkurta Lietuvos žemės ūkio biblioteka, 1970 pertvarkyta į Respublikinę žemės ūkio mokslinę biblioteką. Jai pavesta metodiškai vadovauti Žemės ūkio ministerijos sistemoje esančioms bibliotekoms, koordinuoti jų darbą, kaupti žemės ūkio literatūros fondą, aptarnauti skaitytojus, atlikti bibliografinio centro funkcijas. Nuo 1992 biblioteka veikia savarankiškai. Direktoriai: E. Vidmantas (1969–75), O. Peikštenienė (1975–78), B. Švelnienė‑Budraitienė (1978–88), S. Lileikytė (1988–90), R. Niaurienė (nuo 1990).

662

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką