Lietuvos žurnalistų sąjunga

Lietuvõs žurnalstų sjunga, Žurnalstų sjunga, profesinė kūrybinė žurnalistų organizacija. 1929–40 veikė Kaune, nuo 1989 veikia Vilniuje. Nariai skirstomi į tikruosius (žurnalistai profesionalai) ir narius korespondentus (asmenys, nuolat bendradarbiaujantys žiniasklaidoje, ir profesionalūs žurnalistai, nuosavybės teise turintys žiniasklaidos priemones arba laikinai nedirbantys žurnalisto darbo). Tikslas – ginti žurnalistų profesines teises ir laisves, gerinti darbo ir buities sąlygas, rūpintis profesinės etikos normų laikymusi, žurnalistų mokymu, dalyvauti šalies ir tarptautinių organizacijų veikloje. Aukščiausia valdymo institucija – suvažiavimas (šaukiamas kas 4 metai), valdymo funkcijas atlieka suvažiavimo išrinktas sąjungos pirmininkas ir iš skyrių bei klubų atstovų sudaryta taryba ir valdyba. Turi 9 regioninius skyrius, 4 klubus ir fondą, kuris rūpinasi narių socialinėmis reikmėmis. Nuo 1992 teikia V. Kudirkos, nuo 1998 – V. Gedgaudo, nuo 2002 – Vaižganto (kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga) premijas, nuo 2006 – medalį Už nuopelnus žurnalistikai. Tarptautinės žurnalistų federacijos (1931–40 ir nuo 1991 – asocijuotoji, nuo 1996 – tikroji) ir Europos žurnalistų federacijos, Baltijos spaudos santarvės (1933–40 ir nuo 1998) narė. Meno kūrėjo statuso reikalavimus atitinkantys Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai susibūrę į Nacionalinę žurnalistų kūrėjų asociaciją. Sąjunga leidžia mėnraštį Žurnalistų žinios (1988–92 ir nuo 1997). 2007 buvo apie 730 narių.

Įkurta 1929 Kaune žurnalistams atsiskyrus nuo Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos. 1933–39 turėjo skyrių Klaipėdoje. 1935 Kaune vykstant Pasaulio lietuvių kongresui sąjunga surengė pasaulio lietuvių spaudos atstovų konferenciją. 1934, 1937 ir 1940 išleido Lietuvos žurnalistų sąjungos metraštį. 1940 07 03 sovietų okupacinės valdžios uždrausta (1940 turėjo 208 narius), į Vakarus pasitraukę sąjungos nariai 1946 atkūrė organizaciją užsienyje (Lietuvių žurnalistų sąjunga). 1957–89 Vilniuje veikė Lietuvos SSR žurnalistų sąjunga (1988 turėjo 1440 narių, skyrius Kaune ir Klaipėdoje bei Aukštaitijos, Dainavos, Dubysos, Vilnijos ir Žemaitijos kūrybinius susivienijimus, 13 kūrybinių sekcijų, Sporto žurnalistų federaciją; 1972–89 leido metraštį Žurnalistika, nuo 1988 – mėnraštį Žurnalistų žinios, skyrė V. Kapsuko premijas). 1989 išstojo iš SSRS žurnalistų sąjungos ir atkūrė 1929–40 veikusią Lietuvos žurnalistų sąjungą. Pirmininkai: J. Purickis (1929–34), V. Kemežys (1935–36; ėjo pareigas), I. Tamošaitis (1937–38), A. Gricius (1939–40), V. Alantas (1940), J. Karosas (1957–75), A. Laurinčiukas (1975–88), D. Šniukas (1988–90), R. Eilunavičius (1990–2003), D. Radzevičius (nuo 2003).

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką