Pažsis Lionginas 1940 02 06Kaišiadorys, lietuvių kalbininkas, vertėjas. Dr. (filol. m.; hum. m. kand. 1971).

Išsilavinimas ir akademinė veikla

1962 baigęs Vilniaus universitetą (anglų kalbą ir literatūrą) jame dėstė (doc., 1974), 1971–77 ir 1980–85 Anglų filologijos katedros vedėjas, 1997–2014 – Vertimo studijų katedros docentas. Lietuvos Šiaurės Amerikos studijų asociacijos prezidentas (1993–94). Mokslinių interesų sritys: kalbų kontaktai, dvikalbė leksikografija, vertimo teorija. Verčia iš anglų kalbos į lietuvių kalbą (grožinę ir mokslinę literatūrą, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus) ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą (poeziją ir mokslinę literatūrą).

Lionginas Pažūsis

Veikalai

Parašė mokomąją knygą studentams American English and British English Compared (1985), knygas mokytojams Anglų kalbos tarties vadovas (su Rachile Aprijaskyte, 1983), Anglų kalbos tarties pratybos (su Rachile Aprijaskyte, 1994), Anglų kalbos gramatiką (su G. Rosiniene ir Uršule Žemaitiene, 1993 82015), mokymo priemonę studentams Vertimo teorijos pradmenys (su Olimpija Armalyte, 1990), Kalba ir vertimas (2014). Sudarė anglų kalbos skaitinius moksleiviams (1964, 1965, 1966), anglų kalbos skaitinius X klasei (1985, 52001), Anglų-lietuvių kalbų teisės žodyną (su Olimpija Armalyte, 1998), parengė Mokomojo anglų kalbos žodyno (su Olimpija Armalyte ir D. Tekoriene, 1993, 52014), teatro terminų žodyno New Theatre Words Northern Europe (Amsterdamas, 1998), Europos žodyno (EUROVOC, 2004) ir Vertimo studijų žodyno (2015) lietuviškas dalis (su kitais). Išleido straipsnių rinkinį Šiaurės Amerikos lietuvių kalba (2009) ir monografiją Kalba ir vertimas (2014).

Vertimai į lietuvių kalbą

Svarbiausi vertimai iš anglų į lietuvių kalbą: Geraldo Gordono Tebūnie prakeikta diena (su O. Armalyte ir J. Lapienyte, 1963), J. Galsworthy apsakymai (rinktinė Obels žiedai 1967), A. Olekos-Žilinsko vadovėlis Vaidybos džiaugsmas (1995), anglų poetų kūriniai (rinktinė Iš klasikinės anglų poezijos 1997, Gems of Classic English Poetry. Longing for Paradise Lost / Klasikinės anglakalbės poezijos perlai. Prarastojo rojaus ilgesys 2017, J. Miltono epinė poema Prarastasis rojus 2022).

Vertimai į anglų kalbą

Svarbiausi vertimai į anglų kalbą: lietuvių liaudies pasakų rinkinys The Sky is Falling (Dangus griūva, 1978, 1995), lietuvių poezijos rinkinys Gintaro vėrinys / Beads of Amber (1979), Just. Marcinkevičiaus poezijos rinktinė Tokia yra meilė/ Love is Like this (1983), lietuvių poezijos rinktinės Gyvenimo ir meilės dainos / Songs of Life and Love (1989), Lietuvių poezijos balsai / Voices of Lithuanian Poetry (2001), Lietuvių poezijos pynė / A Garland of Lithuanian Poetry (2015), Maironio baladė Jūratė and Kastytis (2001).

Kita veikla

Redagavo P. Tempesto į anglų kalbą išverstus A. Baranausko Anykščių šilelį (1981) ir K. Donelaičio Metus (1985). Žodyno Pasaulio vietovardžiai (5 t. 2006, 2008. 2010, 2012, 2014) redakcinės tarybos narys.

Apdovanojimai

Šv. Jeronimo premija (2011), F. Bortkevičienės kalbos premija (2016), Metų vertėjo krėslas (2023).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką