Vibalas Lionginas 1961 07 06Biržai, Kauno arkivyskupas emeritas. Jėzuitas (1989).

Išsilavinimas ir veikla

1979–80 studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute. 1981–83 tarnavo SSRS kariuomenėje. Nuo 1983 dirbo Linkmenų bažnyčios zakristijonu, studijavo filosofiją ir teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje. Nuo 1986 mokėsi Tarpdiecezinėje Kauno kunigų seminarijoje. 1991 įšventintas kunigu. 1991–94 studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, bendradarbiavo Vatikano radijuje. Nuo 1994 jėzuitų naujokų vadovo padėjėjas Austrijoje, kartu Innsbrucko universitete studijavo Biblijos egzegezę. 1995–97 Kauno jėzuitų namų vyresnysis, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios, 1998–2005, 2008–10 Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius. 1995–97 dėstė Kauno, 1998–2005 – Vilniaus kunigų seminarijoje (Šventojo Rašto įvadą ir dvasingumo teologiją). 2005–08 Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas.

Lionginas Virbalas

2009 paskirtas koordinuoti Liturginių valandų vertimą į lietuvių kalbą. 2010–13 Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorius. 2013–15 Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras, nuo 2015 – Kauno arkivyskupas metropolitas; 2019 03 01 atsistatydino. 2014 išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininku ir Liturgijos komisijos pirmininku, 2015 dar ir Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku. 2023 paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai. Bendradarbiauja katalikiškoje spaudoje.

Knygos

Į lietuvių kalbą išvertė knygas: C. M. Martini Sakramentai (1997), I. Lojolos Autobiografija. Dvasinės pratybos (1998), S. Fausti Evangelijos atminimas ir pasakojimas (2006), T. Schmidkonzo Marija – tikėjimo paveikslas: meditacijos, klausimai, maldos (2007), parengė knygas Šventoji Žemė. Piligrimo vadovas (2000), Šventoji Žemė: Kelionės vadovas (2015 22018 ), maldų kalendorių Metai su Šventuoju Raštu: maldos apaštalavimo intencijos (2004–13), knygas „Eik į savo kambarėlį“ (Mt 6, 6): dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime (2007), Sekmadienių stabtelėjimai: Evangelijų meditacija.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką