„Literatūra“, tęstinis mokslo darbų leidinys, leidžiamas nuo 1958 Vilniuje. 1958–60 ėjo ir nuo 1993 eina kaip Vilniaus universiteto, 1962–89 – kaip LSSR aukštųjų mokyklų, 1990–92 – kaip Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 1958–60 ir nuo 1993 leidžia Vilniaus universitetas, 1962–65 LSSR MT valstybinis aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komitetas, 1966–88 LSSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1989–90 LSSR liaudies švietimo ministerija, 1991–92 Lietuvos Respublikos švietimo ir kultūros ministerija. Nuo t. 11 (1969) ėjo 3 sąsiuviniais: sąsiuvinis 1 skirtas lietuvių literatūrai, sąsiuvinis 2 – rusų literatūrai, sąsiuvinis 3 – antikinei ir užsienio literatūrai. Buvo pakeista publikacijų struktūra, šalia mokslo tiriamųjų straipsnių įkurti šaltinių publikavimo, recenzijų, kronikos skyriai. Nuo t. 43 (2001) eina 4 sąsiuviniais: sąsiuvinis 1 skirtas lietuvių, sąsiuvinis 2 – slavų, sąsiuvinis 3 – antikinei, sąsiuvinis 4 – visuotinei literatūrai. 2001–03 leista ir elektroninė versija (išleista 12 numerių).

Vietoje lietuvių literatūros sąsiuvinių išleistos monografijos: V. Daujotytės Jurgis Baltrušaitis (t. 17 1974), G. Viliūno Lietuvių istorinis romanas (t. 33 1992), R. Tamošaičio Kelionė į laiko pradžią: Indų idealizmas, Vydūnas, Krėvė (t. 35 1996), B. Speičytės Poetinės kultūros formos: LDK palikimas XIX amžiaus Lietuvos literatūroje (t. 46 2004). Atsakingieji redaktoriai: J. Lebedys (1958–60), E. Kuosaitė-Jašinskienė (1962–64), D. Judelevičius (1965–67), J. Girdzijauskas (1969–75), V. Areška (1975–91), G. Viliūnas (2001–05), E. Ulčinaitė (2004–07), R. Rudaitytė (nuo 2008); kai kurių sąsiuvinių atsakingieji redaktoriai (1991–2000): V. Daujotytė, G. Viliūnas, B. Masionienė, A. Kalėda, Galina Michailova, P. Ivinskis, J. Kostinas, G. Baužytė, Genovaitė Dručkutė, E. Ulčinaitė. Iki 2018 išėjo 60 tomų. Tiražas 1500 (t. 1), 700–800 (t. 2–17), 600 (t. 18), 500 egzempliorių (nuo t. 19), 200–400 egzempliorių (t. 34–50), 100 egzempliorių (nuo t. 50).

žurnalo Literatūra (2018, t. 60) viršelis

1912

723

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką