„Lithuanian Historical Studies“

Lithuanian Historical Studies Nr. 1

„Lithuanian Historical Studies“ („Lietuvos istorijos studijos“), Lietuvos periodinis leidinys, nuo 1996 einantis Vilniuje anglų kalba. Metraštis. Leidžia Lietuvos istorijos institutas.

Spausdinama kitur neskelbti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų straipsniai aktualiais Lietuvos istorijos klausimais, konferencijų medžiaga, knygų apžvalgos, informacija apie apgintas disertacijas. Redakcinę kolegiją sudaro Lietuvos ir užsienio mokslininkai.

Vyriausieji redaktoriai: A. Tyla, S. C. Rowellas, Vytautas Petronis (2020). Iki 2021 išėjo 24 tomai.

1317

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką