litometeòrai (lito… + meteoras), ore plūduriuojančios arba vėjo pernešamos smulkios, kietos, sausos dūmų, dulkių, smėlio, dirvožemio arba biologinės kilmės (žiedadulkių, sporų) dalelės. Litometeorai meteorologijos stotyse registruojami, kai matomumo nuotolis sumažėja iki 6 km ir dar daugiau. Pablogėjus matomumui dėl litometeorų oras būna gana sausas (santykinis drėgnis mažiau kaip 80 %), ant žolės ar lapų nematyti vandens lašelių arba šarmos. Litometeorams priskiriama: migla, ore plūduriuojančios dulkės, dulkių (smėlio) pustymas, dulkių (smėlio) audros, dulkių (smėlio) sūkuriai.

litometeotai (dulkių ir smėlio sūkuriai)

-litometeoras

1163

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką