„Litova Stelo“ („Lietuvos žvaigždė“), Lietuvos esperantininkų periodinis leidinys esperanto kalba, 1914 ėjęs Liepojoje, 1922–26 (kas mėnesį; išėjo 43 numeriai), 1935–40 (kas du mėnesius; išėjo 32 numeriai) ir nuo 1991 (dvimėnesinis žurnalas) Kaune.

Leidėjas

Leidžia Lietuvos esperantininkų sąjunga.

Straipsnių tematika

Skelbia straipsnius apie Lietuvos politiką, ekonomiką, kultūrą, istoriją, turizmą, lietuvių prozos ir poezijos vertimus, spausdina lietuvių dailininkų kūrinių reprodukcijas, supažindina su esperantininkų veikla. 1935–37 buvo straipsnių lietuvių kalba.

Bendradarbiai

Bendradarbiai – J. Basanavičius, A. Klimas, S. Tijūnaitis, P. Vileišis, K. Vidikas-Tauras, P. Andriušis ir kiti.

Redaktoriai

Redaktoriai: A. Jakštas (1922–26), V. Butkevičius (1935–37), P. Lapienė (1937–40), A. Vaitilavičius (1991–94), P. Čeliauskas (1995–2005), V. Šilas (nuo 2006).

Sklaida

Platinamas 30 pasaulio šalių. Tiražas 600 egzempliorių (2007).

1495

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką