Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

Lituanstikos tyrmo ir stùdijų ceñtras (Lithuanian Research and Studies Center), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomeninė mokslo, kultūros ir informacijos organizacija, veikianti Čikagoje.

Įkūrimas ir tikslai

Įkurta 1981 A. Damušio, J. Dainausko, Č. Grincevičius, Vaclovo Gutausko, B. Kviklio, A. Liulevičiaus, J. A. Račkausko, Roberto Vito ir kitų iniciatyva. Centro tikslas – vienyti lietuvių išeivijos mokslo ir kultūros institucijas, kaupti lietuvių kultūros, literatūros ir istorijos medžiagą (dokumentus, knygas, meno vertybes, rankraščius, relikvijas, kitą spaudą), rengti ją mokslo tiriamajam darbui. Centrui vadovauja renkama taryba (2018 pirmininkas Robertas Vitas), centro veiklą administruoja valdyba (2018 pirmininkė Kristina Lapienytė).

Padaliniai

Padaliniai (2019): Pasaulio lietuvių archyvas, J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno Lietuvių muzikologijos archyvas, Daktaro Tomo Remeikio politinių mokslų biblioteka, Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas, Daktaro Stasio Budrio lietuvių fotoarchyvas, Jono Dainausko biblioteka ir archyvas, Meno archyvas, Laisvės kovų muziejus, Lietuvių muziejus.

Veikla

Centras rengia parodas, straipsnius apie Lietuvą ir lietuvių kultūrą, meno, politikos, visuomenės veikėjus įvairioms Jungtinių Amerikos Valstijų enciklopedijoms, t. p. kitų šalių spaudai, radijui ir televizijai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutui padėjo parengti biografinį žinyną JAV lietuviai (2 t. 1998–2002 Vilnius). Bendradarbiauja su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos archyvų departamentu, Lietuvos universitetais, kitomis Lietuvos mokslo ir kultūros įstaigomis. Į Lietuvos didžiausias bibliotekas ir mokslo įstaigas išsiuntė daug užsienio lituanistikos ir kitų vertingų knygų bei periodinių leidinių.

Leidybinė veikla

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras išleido daugiau kaip 50 knygų lietuvių ir anglų kalbomis, tarp jų: J. Skiriaus Julius Bielskis (1891–1976): Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas (2004), W. Urbano The Samogitian Crusade (1989, lietuviškai pavadinimu Kryžiaus karas Žemaitijoje 2005 Vilnius), Tannenberg and after Lithuania, Poland, and the Teuthonic Order in Search of Immortality (Žalgiris ir po jo Lietuva, Lenkija ir Vokiečių Ordinas nemirtingumo paieškose 2001, lietuviškai pavadinimu Žalgiris ir kas po jo 2004 Vilnius). Perspausdino periodinio leidinio Varpas (5 t. 1989) komplektą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką