Ciplijáuskas Liudvikas (Liudas) 1878 07 20Šunskai 1944 02 02Kaunas, lietuvių teisininkas. 1899 baigė Marijampolės gimnaziją. 1899–1901 studijavo Maskvos universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, 1901–07 – Teisės fakultete. 1901 dėl studentų riaušių kurį laiką kalintas Butyrkų kalėjime, ištremtas iš Maskvos grįžo į Šunskus, kur su Kazimieru Adolfu Pietariu Sūduvoje slaptai rengė pirmąjį lietuvišką vaidinimą – Keturakio Amerika pirtyje. Buvo Artojų draugijos narys. Bendravo su knygnešiais A. Rucevičiumi, J. Matulaičiu ir kitais. Dalyvavo 1905 revoliuciniuose įvykiuose. Nuo 1907 dirbo advokatu Marijampolėje, dėstė lietuvių, rusų kalbas ir istoriją Marijampolės mergaičių gimnazijoje. Už dalyvavimą Šviesos draugijos veikloje 1908 kartu su kitais buvo kalinamas Kalvarijos ir Suvalkų kalėjimuose, po pusės metų ištremtas iš Užnemunės. Kurį laiką dirbo Vilniuje, iš ten ištremtas apsigyveno Rygoje. Nuo 1910 vėl dirbo advokatu Marijampolėje. 1915–16 Žemietijų sąjungoje rūpinosi tremtinių šelpimu vokiečių neokupuotoje Vilniaus gubernijos dalyje. 1918 grįžęs į Marijampolę kurį laiką advokatavo. 1918 12 17– 1919 01 09 buvo pirmasis Marijampolės apskrities viršininkas, 1919 – Marijampolės I nuovados taikos teisėjas, po to Marijampolės apygardos teismo teisėjas (1920–24 vicepirmininkas, 1924–28 pirmininkas).

Liudvikas Ciplijauskas (Kauno technologijos universiteto biblioteka)

1928–33 buvo Valstybės Tarybos narys, 1934–40 – Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą parengė Hipotekos įstatymo projektą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką