Liūtas Leonidas Mockūnas

Mocknas Liūtas Leonidas 1934 09 30Kaunas 2007 02 13Čikaga (palaidotas Kaune), lietuvių literatūros kritikas, publicistas.

Liūtas Leonidas Mockūnas

1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1959 baigė Drexlerio technologijos universitetą Filadelfijoje. 1959–86 Čikagoje dirbo inžinieriumi konsultantu (akmens anglių transporto specialistu) jėgainių projektavimo bendrovėse. Dalyvavo federacijos Santara–Šviesa veikloje, prisidėjo prie federacijos programos Veidu į Lietuvą, vežė išeivijos knygas ir periodiką į SSRS okupuotą Lietuvą. 2005 grįžo į Lietuvą.

Veikalai

Rašė istorijos, kultūros, literatūros klausimais, recenzijas ir straipsnius skelbė žurnaluose Margutis, Metmenys, mėnraštyje Akiračiai (nuo 1969 jo redaktorius). Veikalo Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990 (1992 21997) vienas autorių. Parengė R. Šilbajorio knygą Žodžiai ir prasmė (1982), A. Škėmos Raštus (t. 3 1985), išeivių literatūros kritikos antologiją Egzodo literatūros atšvaitai (1989), V. Trumpos veikalą Lietuva XIX amžiuje (1989), straipsnių rinkinį Pokalbių akiračiai (1991). Parašė dokumentinę knygą apie sovietinio saugumo agentu tapusį lietuvių rezistencijos veikėją J. Deksnį Pavargęs herojus (1997). Išleistas L. L. Mockūno straipsnių rinkinys Nelygiagretės paralelės (2007).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką