Livònijos krònikos, 13–17 a. Livonijoje ir apie ją rašytos kronikos (lotynų ir vokiečių kalbomis). Atspindi Kalavijuočių ordino ir Livonijos ordino ekspansiją į Latviją, Estiją ir Lietuvą, teikia istorinių žinių apie Baltijos šalių tautas, tarp jų ir apie lietuvius.

Seniausiojoje kronikoje (Henriko Latvio kronika, dar vadinama Livonijos kronika; parašyta 1225–26) įvykiai aprašomi labai konkrečiai; tai – lyvių, latvių ir estų žemių užkariavimas 1185–1227, t. p. 17 lietuvių žygių prieš kalavijuočius.

Eiliuotojoje Livonijos kronikoje (parašyta 13 a. pabaigoje) apie 1/4 teksto skirta 13 a. Livonijos ordino kovoms su lietuviais. Jos tęsinio – Baltramiejaus Hoeneke’s Naujosios Livonijos eiliuotosios kronikos (Neue livländische Reimchronik), apimančios 1315–48 laikotarpį, išliko tik fragmentai.

Hermanno Wartbergeʼs kronikoje (Wartberge’s kronika, arba Livonijos kronika) aprašomas Livonijos ordino karas su lietuviais 14 a. antroje pusėje. Rygos miesto patriciato ir vyskupų kovą dėl hegemonijos aprašė Hermannas Heleweghas Rygos arkivyskupijos raudonojoje knygoje (Das rothe Buch inter Archiepiscopalia; 15 a.).

Livonijos konfederacijos žlugimo laikotarpį atspindi 16 a. kronikos. Talino liuteronų pastoriaus Balthasaro Russowo Livonijos provincijos kronikoje (Chronica der Provintz Lyfflandt; išspausdinta 1578) ir teisininko Johanno Renerio Livonijos istorijoje (Livländische Historien; parašyta iki 1582) išsamiai aprašomas Livonijos karas (1558–83). Rygos pirklys Franzas Nyenstede Livonijos kronikoje (įvykiai iki 1609) iš Abiejų Tautų Respublikos šalininkų pozicijų atskleidė 16 a.–17 a. pradžios įvykius; siekė pagrįsti vokiečių mažumos teises į viešpatavimą Livonijoje – pirmasis iškėlė vokiečių kulturtrėgerystės (kultūros platinimo) į baltų žemes idėją. Egranus Thomas Hornerus 16 a. lotynų kalba parašė Livonijos istoriją. Katalikų kunigas Dionysius Fabricius Livonijos istorijos santraukoje (Livonicae historiae compendiosa; 4 dalys, parašyta, manoma, tarp 1611 ir 1620) aprašė senuosius Livonijos gyventojų tikėjimus, papročius.

-Naujoji Livonijos eiliuotoji kronika; -Rygos arkivyskupijos raudonoji knyga; -Livonijos provincijos kronika; -Livonijos istorija; -Livonijos kronika; -Livonijos istorijos santrauka

683

1777

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką