lõbis, rasti žemėje užkasti ar kitaip paslėpti pinigai arba vertingi daiktai, kurių savininkas dingęs arba nežinomas. Vertingais daiktais laikoma brangakmeniai, brangieji metalai, auksinės, sidabrinės monetos ir kita. Dažniausiai savininkas negali būti nustatytas dėl praėjusio didelio laikotarpio nuo jų paslėpimo. Daugelis valstybių įstatymu apibrėžia lobio sąvoką ir jo radimo teisinius padarinius. Didžiojoje Britanijoje (negalioja Škotijoje) Lobio įstatyme (1996) nustatyta, kad lobį radęs asmuo privalo per 14 dienų pranešti vietinei valdžiai apie radinį ir jei radinys pripažįstamas lobiu, savininkas privalo parduoti radinį muziejui už kainą, nustatytą nepriklausomo eksperto. Rusijos civiliniame kodekse (1994) nustatyta, kad lobis tampa asmens, kuriam nuosavybės teise priklauso turtas (žemės sklypas, statinys), kuriame buvo paslėptas lobis, ir asmens, kuris tą lobį rado, nuosavybe lygiomis dalimis, jei jie nesusitaria kitaip.

LIETUVOJE Civilinis kodeksas (2000, įsigaliojo 2001) nustato, kad lobis, rastas jį radusiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ar kitoje vietoje, tampa to asmens nuosavybe. Svetimoje žemėje ar kitoje svetimoje vietoje ieškoti lobio draudžiama, pažeidęs šią nuostatą asmuo negauna jokios rasto lobio dalies, visas lobis tenka žemės ar kitos vietos, kurioje lobis rastas, savininkui. Asmuo, radęs lobį svetimoje žemėje ar kitoje svetimoje vietoje atsitiktinai arba turėdamas savininko leidimą jo ieškoti, gauna 1/4 lobio, žemės ar kitos vietos, kurioje lobis rastas, savininkui tenka 3/4, jei šie asmenys raštu nesutarė kitaip. Asmuo, kurio tarnybinės pareigos yra vertybių ieškojimas, neįgyja nuosavybės teisės į rastą lobį ar jo dalį. Pagal įstatymą visuomenės poreikiams paėmus istorinę, kultūrinę, archeologinę vertę turintį lobį, už jį ar jo dalį privalo būti atlyginama.

2902

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką