lòginis skaičiãvimas, deduktyviai aksiomiškai sudaryta formalioji sistema. Matematinėje logikoje nagrinėjami teiginių, predikatų, modalumo, laiko, hibridinės logikos ir kiti skaičiavimai. Jie nusakomi aksiomomis ir tam tikromis taisyklėmis. Dažniausiai nagrinėjami skaičiavimai, kai sudaromos visos kurios nors logikos tapačiai teisingos formulės (logikos dėsniai). Sudaromų formulių aibė yra rekursyviai skaičioji. Skaičiavimai skirstomi į Hilberto tipo, sekvencinius, rezoliucijų, lentelių ir natūraliuosius.

Loginio skaičiavimo koncepciją sukūrė G. W. Leibnizas, o pirmąjį teiginių loginį skaičiavimą 1879 – F. L. G. Frege. Vėliau sukurta loginių skaičiavimų su kitokiomis aksiomomis tai pačiai sudaromų formulių aibei.

35

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką