Valla Lorenzo (Lorencas Valà) apie 1407Roma 1457 08 01Roma, italų humanistas, filosofas, istorikas ir lingvistas. Istorinės ir literatūros kritikos pradininkas.

Išsilavinimas ir veikla

Išsilavinimą įgijo popiežiaus Martyno V kurijoje. 1431 dėstė retoriką Pavijos universitete. 1435–48 karaliaus Alfonso V Didžiadvasio sekretorius. 1440 įrodė, kad dokumentas Konstantino dovana yra klastotė. Dėl to, kad neigė, jog Apaštalų simbolį sukūrė 12 apaštalų, ir dėl kitų pasisakymų 1444 tardytas inkvizicijos (išsigelbėjo įsikišus karaliui). 1448 popiežiaus Mikalojaus V paskirtas apaštališkuoju sekretoriumi.

Etika

Veikale Apie malonumą ir tikrąjį gėrį (De voluptate ac vero bono 1431) nagrinėjo gėrio prigimtį, siekė epikūrizmą suderinti su krikščionišku mokymu, pasisakė prieš stoicizmą. Traktate Apie laisvą valią (De libero arbitrio 1439, išleista 1493) prieštaravo Boecijui, teigė, kad žmogus geba rinktis tarp blogio ir gėrio.

Dialektikos ir kiti veikalai

Veikale Dialektiniai prieštaravimai (Dialecticae disputationes 1449, išleista 1499) kritikavo vidurinių amžių scholastinę logiką ir dialektiką, siekė filosofijos klausimus aiškinti lingvistiškai, laikė reikalingomis tik tris Aristotelio kategorijas – substanciją, kokybę ir veiksmą. Traktate Apie lotynų kalbos grakštumą (Elegantiae linguae latinae 1444, išleista 1471; labai populiarus 15–16 amžiuje, sulaukė daugiau kaip 30 leidimų) kėlė mintį apie lotynų kalbos atnaujinimą. Parašė istorijos veikalų, vertė iš graikų kalbos.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką