LSSR mẽno ansámbliai, LSSR valstýbiniai mẽno ansámbliai, 1942–44 SSRS veikę lietuvių meno kolektyvai. Turėjo apie 140 dalyvių. Ansambliai sudaryti 1942 lapkritį Pereslavlyje Zalesskyje (Jaroslavlio sritis, Rusija) iš evakuotų lietuvių menininkų. Turėjo vyrų, moterų ir mišrų chorus (chormeisteris A. Žiedūnas), liaudies šokių kolektyvą (vadovė J. Kazlauskaitė), liaudies muzikos instrumentų orkestrą (vadovas V. Pečiūra), simfoninį orkestrą (vadovas A. Klenickis), džiazo orkestrą (vadovas J. Šabsajus). Repertuarą sudarė lietuvių kompozitorių ir lietuvių liaudies dainos (apie 50), lietuvių liaudies šokiai, instrumentinė muzika. Pastatė literatūrinį muzikinį montažą Iš rytų šalelės saulelė tekėjo (libretą parašė A. Gricius ir R. Janušauskienė, 1943). Koncertavo Maskvoje, kituose SSRS miestuose, Raudonosios armijos Šešioliktojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje, per Maskvos radiją. Meno vadovas J. Banaitis, režisierė K. Kymantaitė, muzikinis vadovas ir dirigentas A. Klenickis, dailininkai V. Jurkūnas, S. Žukas, P. Vaivada, A. Savickas. Dalyvavo dainininkai R. Marijošius, A. Staškevičiūtė, M. Aleksandrovičius, smuikininkas L. Hajósas, pianistas Ch. Potašinskas, aktorė L. Kupstaitė. 1944 rudenį kai kurie ansamblių dalyviai įsitraukė į atkurtą LSSR valstybinės filharmonijos liaudies dainų ir šokių ansamblį (dabar ansamblis Lietuva).

707

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką