Pibul Songgram Luang (Luangas Pibùlis Songrãmas) 1897 07 14Bankokas 1964 07 11Tokijas, Tailando karo ir politikos veikėjas. Maršalas.

Baigė Karališkąją karo akademiją Bankoke ir artilerijos mokyklą Prancūzijoje. 1928 su kitais įkūrė antimonarchistinę nacionalistinę Liaudies partiją, tapo vienu jos vadovų. 1932 06 24 dalyvavo valstybės perversme – nuversta absoliutinė ir įvesta konstitucinė monarchija. 1938 06 padedamas kariškių surengė dar vieną perversmą. Nuo 1938 12 ministras pirmininkas (faktinis diktatorius). 1939 jo vyriausybės iniciatyva Siamas pavadintas Tailandu. Užsienio politikoje, siekdamas atsispirti Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai, orientavosi į Japoniją ir Vokietiją. 1940 jo vyriausybė, pasinaudojusi Prancūzijos pralaimėjimu Vokietijai ir padedama Japonijos, užėmė kai kurias Prancūzijos Indokinijos provincijas Laose ir Kambodžoje. 1941 03 užmezgė diplomatinius santykius su SSRS. 1942 Tailandas įstojo į karą Japonijos pusėje. 1944 08, šalyje sustiprėjus antijaponiškoms nuotaikoms, L. Pibul Songgramas atsistatydino.

Luang Pibul Songgram

1945 Sąjungininkų teismo išteisintas, bet iš politinio gyvenimo turėjo pasitraukti. Po 1947 11 09 valstybės perversmo (jį surengė padedamas kariškių) nuo 1948 04 vėl ministras pirmininkas (faktinis diktatorius). Užsienio politikoje ėmė orientuotis į Jungtines Amerikos Valstijas; 1950 pasirašė su ja sąjunginę sutartį. 1951 nutraukė prekybinius santykius su komunistinėmis valstybėmis, uždraudė šalyje politines partijas. 1954 jo iniciatyva Tailandas įstojo į SEATO karinį bloką. Po 1955 Ženevos susitarimų režimą truputį liberalizavo. Kariuomenėje prasidėjus nesutarimams 1957 09 maršalo S. Thanarato nuverstas.

1960 tapo budistų vienuoliu ir 1961 emigravo į Japoniją.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką