Boltanski Luc (Liukas Boltánskis) 1940 01 04Paryžius, prancūzų sociologas. Dr. (1968).

Išsilavinimas ir veikla

1968 baigė socialinius mokslus Sorbonoje. 1965–84 dirbo mokslinį darbą Europos sociologijos centre Paryžiuje, iš pradžių vadovaujamas R. C. F. Arono, vėliau – P. Bourdieu. Nuo 1965 dirba, nuo 1970 dėsto, nuo 1982 studijų direktorius Aukštojoje socialinių mokslų mokykloje Paryžiuje. 1975 su P. Bourdieu ir kitais įsteigė žurnalą Actes de la recherche en sciences sociales.

Tyrimų sritys ir bruožai

Ankstyviesiems L. Boltanski veikalams daug įtakos turėjo P. Bourdieu kritinė sociologija. 9 dešimtmetyje L. Boltanski ėmė atsiriboti nuo P. Bourdieu idėjų ir pradėjo kurti pragmatinės sociologijos teoriją.

Kitaip nei P. Bourdieu, L. Boltanski nedomina veikėjų praeitis, įpročiai ar sociokultūrinės charakteristikos, nes kiekvienas socialinis veikėjas supranta savo elgesio motyvus, turi valios laisvę, todėl gali pateikti savo argumentus ir poelgių pateisinimus. Vienas jo sociologijos bruožų – bandymas panaikinti metodologinę individo ir kolektyvo priešpriešą. Teigia, kad nėra vienos socialinės tvarkos, tik šešių tarpusavyje persipynusių tvarkų (pasaulių) visuma: įkvėptasis (pagrindinė vertybė – aistra), kasdienybės (svarbiausia vertybė – pasitikėjimas), pilietinis (solidarumas), nuomonių ir šlovės (pripažinimas), rinkos (ekonominė vertė) ir pramoninis (produktyvumas) pasauliai. Šie pasauliai nesusieti su socialiniais institutais, bet sugyvena toje pačioje socialinėje erdvėje.

Luc Boltanski (2012)

Kapitalizmo samprata

Knygoje Naujoji kapitalizmo dvasia (Le nouvel esprit du capitalisme, su Ève Chiapello, 1999) išskyrė tris vadinamąsias kapitalizmo dvasias: šeimos kapitalizmo (pagrindinis veikėjas yra ankstyvųjų moderniųjų visuomenių verslininkas; atitinka M. Weberio svarstytą kapitalizmo dvasią), pramoninio kapitalizmo (atsirado maždaug 20 a. 4 dešimtmetyje, pagrindinis veikėjas – vadybininkas, būdinga fordizmas ir keinsizmas, pagerėjusi darbininkų klasės būklė, padidėjęs socialinis mobilumas, atsiradę santykinai savarankiškai dirbantys gyventojai viešajame sektoriuje, moksle ir mene) ir naująją kapitalizmo dvasią (siejama su neoliberalizmu, vis didėjančiu finansų rinkų vaidmeniu, lankstumo, kūrybiškumo ir mobilumo sąvokomis). Naujajai kapitalizmo dvasiai, anot L. Boltanski, pavyko neutralizuoti priešišką kapitalizmui kritiką (kaltinimus neautentiškumu, priespauda, nelygybe ir savanaudiškumu). Pvz., ekologinė kritika neutralizuojama skelbiant, kad kapitalizmas kuria ekologiškus produktus, kurie gali padėti sukurti ekologinę tapatybę, o pavaldinių kūrybiškumą esą skatina patys verslo vadovai.

Luc Boltanski

Veikalai

Dar parašė veikalus: Kadrai: Socialinės grupės formavimasis (Les cadres: La formation d'un groupe social 1982), Meilė ir teisingumas kaip įgūdžiai (LʼAmour et la justice comme compétences 1990), Apie pateisinimą (De la justification, su Laurentʼu Thévenot, 1987), Kančia per atstumą: Humanistinė moralė, žiniasklaida ir politika (La souffrance à distance: Morale humanitaire, médias et politique 1993), Vaisiaus būklė: Abortų ir gimdymo sociologija (La Condition fœtale: Une sociologie de l'avortement et de l'engendrement 2004), Padaryti tikrovę nepriimtiną (Rendre la réalité inacceptable 2008), Apie kritiką: Emancipacinės sociologijos santrauka (De la critique: Précis de sociologie de l'émancipation 2009), Iki kraštutinumo: Teisės srities plėtra (Vers l'extrême: Extension des domaines de la droite, su Arnaud Esquerreʼu, 2014), Turtėjimas: Rinkos kritika (Enrichissement: Une critique de la marchandise, su Arnaud Esquerreʼu, 2017).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką