Żeligowski Lucjan (Liucjanas Želigòvskis) 1865 10 17Ašmena 1947 07 09Londonas (palaidotas Varšuvoje), Lenkijos karo ir valstybės veikėjas. Generolas (1918). Baigė gimnaziją Vilniuje, 1888 – Rygos karo mokyklą. Nuo 1888 tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, dalyvavo 1904–05 Japonijos–Rusijos kare, Pirmajame pasauliniame kare. Rusijoje suformuoto I lenkų korpuso pulko, divizijos vadas, 1918 Kubanėje suformuotos 4‑osios lenkų šaulių divizijos vadas. 1919 grįžo į Lenkiją. Per Lenkijos–Sovietų Rusijos karą (1919–21) fronto, operatyvinės grupės, divizijos vadas. Vadovavo tariamai maištaujančiam, iš tikrųjų J. Piłsudskio įsakymą vykdančiam Lenkijos kariniam junginiui, kuris 1920 10 09 užgrobė Vilnių ir Rytų Lietuvos didelę dalį. Iki 1922 03 tariamai nepriklausomos Vidurinės Lietuvos vadovas ir kariuomenės vyriausiasis vadas. 1922–25 Lenkijos kariuomenės inspektorius, 1925–26 karo ministras. 1935–39 Seimo deputatas.

Lucjan Żeligowski

1939 pabaigoje, Vokietijai užpuolus Lenkiją, pasitraukė į Prancūziją. 1942–45 Lenkijos emigracinės vyriausybės Londone narys. Rėmė J. Stalino teritorines pretenzijas, kurias laikė panslavizmo pasireiškimu.

Parašė atsiminimų knygą 1920 metų karas: atsiminimai ir apmąstymai (Wojna w roku 1920: wspomnienia i rozważania 1930).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką