Klages Ludwig (Liudvigas Klãgesas) 1872 12 10Hannover 1956 07 29Kilchberg (prie Ciuricho), vokiečių filosofas, psichologas. Dr. (1900).

Išsilavinimas ir veikla

1891–92 studijavo chemiją Leipcigo universitete, 1892–93 – Aukštojoje technikos mokykloje Hannoveryje, 1893–1900 – Miuncheno universitete. 1895–1915 – Vokietijos vitalistų judėjimo lyderis. 1899–1908 redagavo žurnalą Graphologische Monatshefte. 1905 Monake įkūrė Charakterologijos tyrimų centrą. 1905–20 Miunchene vedė psichodiagnostikos seminarą.

Filosofija

Remdamasis gyvenimo filosofija ir romantine gamtos samprata kritikavo abstraktų, į visuotinybę nukreiptą ir priežastiniu aiškinimu pagrįstą pažinimą – aukštesne pažintine galia laikė gyvenimo jausmą. Skyrė sielą (gyvenimą) ir dvasią (intelektą), šia perskyra aiškino tikrovės struktūrą. Pasak L. Klageso, greta kūno ir sielos egzistuoja neapibrėžta galia – dvasia. Jos esmė pasireiškia valia – dėl šios nuolatinio išsilaisvinimo dvasia tampa jėga, pavojinga žmonijai ir žemei. Pabrėžė tiesiogiai patiriamą sielos konkretumą.

Ludwig Klages (1947)

Psichologija

Psichologijoje prisidėjo prie charakterologijos, grafologijos, raiškos psichologijos mokslinio pagrindimo. Kritiškai vertino S. Freudo psichoanalizę, manė, kad jis pervertina seksualinius motyvus žmogaus veikloje.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Charakterologijos principai (Prinzipien der Charakterologie 1910), Raiškos sklaida ir kūrybinė galia (Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft 1913), Rašysena ir charakteris (Handschrift und Charakter 1917), Žmogus ir žemė (Mensch und Erde 1920), Apie sąmonės esmę (Vom Wesen des Bewusstseins 1921), Apie kosmogoninį Erosą (Vom kosmogonischen Eros 1922), Nietzscheʼs pasiekimai psichologijoje (Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches 1926), Dvasia kaip sielos priešybė (Der Geist als Widersacher der Seele 3 t. 1929–32), Apie ritmo esmę (Vom Wesen des Rhythmus 1934), Dvasia ir gyvenimas (Geist und Leben 1935), Kalba kaip sielos mokslo šaltinis (Die Sprache als Quell der Seelenkunde 1948).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką