Quidde Ludwig (Liudvigas Kvdė) 1858 03 23Bremen 1941 03 04Ženeva, Vokietijos valstybės veikėjas, istorikas, publicistas. Dr. (1881). Bavarijos mokslų akademijos narys (1887).

1877–81 studijavo Strasbūro ir Göttingeno universitetuose. 1890–92 Prūsijos istorijos instituto Romoje sekretorius. 1892–94 dirbo Bavarijos moklų akademijos Istorijos skyriuje Miunchene. 1907–18 Bavarijos parlamento narys (1918 vicepirmininkas), 1919 išrinktas į Weimaro parlamentą. 1889 įsteigė žurnalą Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ėjo iki 1895), jo vyriausiasis redaktorius. 1893–1910 Vokietijos liaudies, 1918–30 – Vokietijos demokratų partijos narys. 1894–1900 laikraščio Münchner Freie Presse vyriausiasis redaktorius. 1914–29 Vokietijos taikos draugijos pirmininkas. 1933 emigravo į Ženevą.

Ludwig Quidde

1935 įkūrė Pacifistų tremtinių rėmimo komitetą. Atstovavo Vokietijai pasauliniuose taikos kongresuose. Kritikavo O. E. L. von Bismarcką, vėliau – Vilhelmą II (lygino jį su Kaligula; 1896 už tai 3 mėnesius kalėjo), t. p. 1919 Versalio taikos sutartį (numatė, kad ji gali išprovokuoti Vokietiją pradėti naują karą), antisemitizmą, militarizmą, monarchiją. Svarbiausi veikalai: Tarptautinės sutarties dėl ginklavimosi sustabdymo projektas (Entwurf zu einem internationalen Vertrage über Rüstungsstillstand 1913), Pirmasis žingsnis pasaulinio nusiginklavimo link (Der erste Schritt zur Weltabrüstung 1927), Viešosios taikos viduramžių Vokietijoje istorija (Histoire de la paix publique en Allemagne au moyen âge 1929), Šalies taika ir pasaulio taika (Landfriede und Weltfriede 1934), Vokiškasis pacifizmas per Pasaulinį karą 1914–1918 m. (Der deutsche Pazifismus während des Weltkrieges 1914–1918, išleista 1979). Nobelio taikos premija (1927, su F. É. Buissonu).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką