Kolankowski Ludwik (Liudvikas Koliankòvskis) 1882 06 21Pniv arba Nadvirna (dabar Ivano‑Frankivsko sr., Ukraina) 1956 03 19Torunė, lenkų istorikas. Lenkų mokslų akademijos narys (1934). Habil. dr. (1913).

Išsilavinimas ir veikla

1902–06 studijavo Lvovo, vėliau Berlyno universitete. 1918–23 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje (vadovavo Rytų skyriui, Lietuvos ir Baltarusijos departamentui), 1919 valstybės viršininko įgaliotinis Vilniaus universiteto klausimams. 1929–44 Zamojskių bibliotekos direktorius. Nuo 1929 Vilniaus, nuo 1937 Lvovo universiteto profesorius. 1937–47 Lenkijos istorijos draugijos pirmininkas. 1938–39 senatorius. Nacių Vokietijos okupacijos metais rūpinosi lenkų raštijos ir meno paminklų išsaugojimu. Nuo 1946 Torunės universiteto profesorius, 1946–48 pirmasis šio universiteto rektorius, 1945–51 Lenkijos naujųjų laikų istorijos katedros vedėjas, 1949–55 universiteto bibliotekos direktorius.

Tyrimų sritys ir veikalai

Tyrė daugiausia 14 a. antros pusės–16 a. pirmos pusės Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, Lietuvos ir Lenkijos santykius. Inkorporacinės teorijos šalininkas – teigė, kad jau nuo 1385 Krėvos sutarties siekta Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę inkorporuoti į Lenkijos valstybę; šis sumanymas pamažu buvo įgyvendintas, nors dar ir po 1569 Liublino unijos Lenkijoje ir Lietuvoje išliko atskiros valstybinės institucijos (vadinamasis valstybinis dualizmas).

Svarbiausi veikalai: Paskutinių Jogailaičių politika (Polityka ostatnich Jagiellonów 1910), Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas iki 1548 m. (Zygmunt August, wielki książę Litwy do r. 1548 1913), Girėjų Krymo chanato istorija XV ir XVI amžiuje (Dzieje chanatu krymskiego Girejów w XV I XVI wieku 1918), Jogailaičių valdomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija tomas 1: 1377–1499 (Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów: 1377–1499 1930), Jogailaičių Lenkija. Politinė istorija (Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne 1936), Jogailaičiai ir unija (Jagiellonowie i Unja 1936).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką