Rinser Luise (Luizė Rnzer) 1911 04 30Landsberg am Lech 2002 03 17Unterhaching (prie Miuncheno), vokiečių rašytoja.

Luise Rinser

Studijavo pedagogiką ir psichologiją Miunchene. 1935–39 dirbo mokytoja ir spaudoje publikavo pirmuosius apsakymus. Atsisakė stoti į Nacionalsocialistų partiją, 1944 apkaltinta nelojalumu Trečiojo reicho politikai ir kalinta (Kalėjimo dienoraštis / Gefängnistagebuch 1946). 1945–58 bendradarbiavo laikraštyje Neue Zeitung, rašė recenzijas ir kultūrines skiltis. Nuo 1959 gyveno Romoje ir jos apylinkėse. Daug keliavo po užsienio šalis, aktyviai reiškėsi aktualiais Vokietijos Federacinės Respublikos politikos klausimais (1984 kandidatavo į Vokietijos Federacinės Respublikos prezidento postą). Dalyvavo demonstracijose dėl nusiginklavimo ir moterų teisių, atvirai kritikavo Katalikų bažnyčios dogmas.

Pirmuosius stambesnius literatūrinius kūrinius išleido ir pripažinimo sulaukė po II pasaulinio karo (romanas Plokštikalnis / Hochebene 1948, apsakymas Janas Lobelis iš Varšuvos / Jan Lobel aus Warschau 1948). Romanuose Gyvenimo vidurys (Mitte des Lebens 1950), Daniela (1953), Dorybės nuotykiai (Abenteuer der Tugend 1957) kritikavo tradicinį visuomenės, ypač Katalikų bažnyčios, požiūrį į moteris. Dialogo principu parašytame romane Aš esu Tobias (Ich bin Tobias 1966) atskleidė 7 dešimtmečio studentų judėjimo idėjas. Vėlesniuose kūriniuose (romanai Juodasis asilas / Der schwarze Esel 1974, lietuvių kalba 1985, Mirjam 1983, Abelardo meilė / Abaelards Liebe 1991) grįžo prie jai įprastos tematikos – moterų išgyvenimų, religijos, lyčių santykių. Kūryboje svarbią vietą užima autobiografinio pobūdžio tekstai (Apkabinti vilką / Den Wolf umarmen 1981, Saturnas saulėje / Saturn auf der Sonne 1994), dienoraščiai. Dar parašė kūrinių vaikams, esė, kelionių reportažų, publicistinių straipsnių. Lietuvių kalba dar paskelbta novelių.

1304

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką