Gołębiowski Łukasz (Lukašas Golembiòvskis) 1773 10 13Pohost (Polesė) 1849 01 07Kazimierówka (prie Hrubieszówo), lenkų istorikas, archyvaras, etnografas.

Dirbo 1794 T. Kosciuškos sukilėlių kanceliarijoje, T. Czackio (po mirties rūpinosi jo rinkinių gabenimu į Pulavus), kunigaikščių Čartoriskių bibliotekose. Nuo 1823 Varšuvos viešosios bibliotekos bibliotekininkas ir 1824–1831 Lenkų mokslo vertintojų draugijos sekretorius (katalogavo draugijos rinkinius).

Nuo 1827 Pedagoginio instituto profesorius.

Parašė istorijos vadovėlių.

Knygos Varšuvos istorinių-statistinių vietų aprašymas (Opisania historyczno-statystycznego miasta Warszawy 1827) bendraautoris.

Veikaluose Drabužiai Lenkijoje nuo seniausių laikų (Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów), Lenkijos liaudis, jos papročiai ir prietarai (Lud Polski, jego obyczaje i zabobony), Namai ir sodybos (Domy i dwory visi 1830), Įvairių luomų žaidimai ir pramogos (Gry i zabawy róžnych stanów 1831) pateikė žinių apie Lietuvos diduomenės bei valstiečių drabužius, trobesius, kalendorinių švenčių ir vestuvių papročius, daug faktografinės medžiagos iš Žemaitijos.

Knygos Lenkijos liaudis įklijoje pateikė lietuvių ir žemaičių vyrų bei moterų drabužių spalvotų piešinių.

Tęsė istoriko A. T. S. Naruszewicziaus darbus – Lenkijos istorijoje (Dzieje Polski tomai 1–3 1846–1848) aprašė laikotarpį nuo Jogailos iki Aleksandro Jogailaičio.

2273

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką