Górnicki Łukasz (Lukašas Gurnckis), Lucas Gornicius 1527Osvencimas 1603 07 22Lipniki (prie Tykocino), lenkų humanistas, istorikas. Kilęs iš miestiečių, nuo 1561 bajoras.

Veikla

1552 kaip Žygimanto Augusto kanceliarijos raštininkas lydėjo jį kelionėse. Po studijų 1557–59 Paduvoje paskirtas karaliaus sekretoriumi ir bibliotekininku. Pratęsė S. Koszutskio pradėtą Žygimanto Augusto bibliotekos teisinių knygų katalogą. 1565 su biblioteka (nuo 1547 saugota Vilniaus Žemutinės pilies rūmuose, turėjo apie 4000 tomų) persikėlė į Tykociną, buvo paskirtas pilies valdytoju, 1571 – Tykocino seniūnu. Po Stepono Batoro, kurį 1576 priėmė Tykocine, mirties (1586) ėmėsi kūrybinės veiklos.

Veikalai

Svarbiausias veikalas – Žygimantui Augustui dedikuotas Lenkijos dvariškis (Dworzanin polski 1566), B. Castiglione’s Dvariškio (Il Cartegiano) perdirbinys. Dar parašė politinius publicistinius veikalus Lenko pasikalbėjimas su italu apie Lenkijos laisves ir teises (Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich, išleistas 1616) ir Kelias į visišką laisvę (Droga do zupełnej wolności, išleistas 1650), istorinį memuarinį veikalą apie 1538–1572 įvykius Lenkijos karalystės istorija (Dzieje w Koronie Polskiej, išleistas 1637).

Grožinė kūryba

Paskelbė eilėraščių, išvertė Senekos kūrinių.

1097

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką