Kurdybacha Łukasz (Lukašas Kurdybachà) 1907 10 22Laszki (Pakarpatės vaivadija) 1972 12 22Varšuva, lenkų švietimo istorikas. Varšuvos universiteto profesorius (1951), Mokyklų ir švietimo istorijos katedros vedėjas. Nuo 1953 vadovavo ir savo įkurtai Lenkijos mokslų akademijos Švietimo istorijos grupei. Svarbiausi veikalai: Bažnytinio švietimo istorija iki XVIII amžiaus pabaigos (Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII wieku 1949), Kova dėl švietimo pasaulietiškumo XVII ir XVIII a. (Walka o świeckość oświaty w XVII i XVIII w. 1950), Iš arijonų pedagogikos istorijos (Z dziejów pedagogiki ariańskiej 1958), Auklėjimo istorija (Historia wychowania 2 tomai 1965–67; redaktorius ir vienas autorių).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką