„Lux“, lietuvių leidykla 1947–52 veikusi Stuttgarte, Tübingene ir kitur. Išleido daugiau kaip 18 knygų. Vyravo religinė ir visuomeninė politinė literatūra. Įsteigė į Vakarus pasitraukę arkivyskupas J. J. Skvireckas, vyskupai V. Brizgys ir V. Padolskis religinei literatūrai leisti. 1946 leidyklos vedėju buvo paskirtas Paulius Juknevičius, dar dirbo P. Karvelis, Jonas Sakas-Sakevičius ir Vytautas Zakarauskas. Išleido poezijos rinkinių (B. Brazdžionio Per pasaulį keliauja žmogus, A. Vaičiulaičio Italijos vaizdai), popiežiaus Pijaus XII kalbų rinkinį, J. J. Skvirecko verstą Naująjį Testamentą ir kita.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką