lžio táškas, įmonės veiklos tendencijos pokyčio taškas.

Lūžio taškas rodo produkcijos gamybos (paslaugos teikimo) ar pardavimo mastą (natūrine išraiška), kai gaunamos bendrosios pajamos lygios bendrosioms išlaidoms. Bendrąsias išlaidas sudaro kintamosios (tiesiogiai priklauso nuo įmonės veiklos masto) ir pastoviosios išlaidos (visai arba beveik nepriklauso nuo gamybos masto).

Lūžio taške nėra nei pelno, nei nuostolio, todėl dažnai jis vadinamas ir nenuostolingumo ar nulinio pelningumo tašku. Jei gamyba didesnė už lūžio tašką, įmonės veikla tampa pelninga, jei mažesnė, – nuostolinga.

Lūžio taško analizė leidžia sužinoti, kiek reikia pagaminti produkcijos ar suteikti paslaugų, kad būtų padengtos visos veiklos sąnaudos (jomis išlaidos tampa pardavus produkciją), kiek pajamų reikia gauti, kad įmonės veikla būtų pelninga.

Lūžio taškas gali būti randamas grafiniu būdu arba apskaičiuojamas pagal formulę: lūžio taškas = C/(q – sk), čia C – pastoviosios išlaidos, q – produkcijos (paslaugos) vieneto kaina, sk – produkcijos vieneto kintamosios išlaidos.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką