lyči lygýbė, padėtis, kai vyrai ir moterys turi tas pačias teises, pareigas ir galimybes visose pagrindinėse gyvenimo srityse.

Lyčių lygybės reikšmė

Lyčių lygybė reiškia, kad moterys gali dalyvauti politikoje ir daryti įtaką visuomenėje lygiai taip pat kaip vyrai, kad moterys turi tas pačias galimybes būti ekonomiškai nepriklausomos, vienodas sąlygas įsidarbinant ir dirbant, vienodas galimybes mokytis ir siekti išsilavinimo, planuoti savo laisvą laiką, vystyti asmeninius siekius, vienodas atsakomybes rūpinantis namais ir vaikais. Lyčių lygybė t. p. reiškia, kad moterys yra apsaugotos nuo smurto dėl lyties. Lyčių lygybė laikoma sudėtine tarptautiniu lygiu pripažįstamų žmogaus teisių dalimi, tik šiuo atveju lygybė yra susijusi su lyčių santykiu. Moterų diskriminacijos panaikinimo konvencijoje nustatyta, kad norint pasiekti visišką vyrų ir moterų lygybę reikia keisti tradicinį vyrų ir moterų vaidmenį visuomenėje bei šeimoje ir įsipareigojama mažinti moterų diskriminaciją bei siekti visiškos vyrų ir moterų lygybės.

Europos Parlamento nariai pasisako už aktyvesnį darbą lyčių lygybės srityje

Lyčių lygybės idėja nėra absoliuti, valstybės gali numatyti skirtingus atvejus, kada nelygiavertis moterų ir vyrų vertinimas ar nevienodos sąlygos nėra laikoma diskriminacija.

Lyčių lygybė Europoje

Dėl istoriškai susiklosčiusios moterų ir vyrų nelygybės visiškos lyčių lygybės iki šiol nėra nei vienoje pasaulio valstybėje. Europos lyčių lygybės instituto duomenimis (2021), Europos Sąjungoje t. p. nėra lyčių lygybės ir atsižvelgiant į dabartinius vystymosi tempus užtruks apie tris kartas, kol bus pasiekta visiška lyčių lygybė (dėl nenumatytų aplinkybių, tokių kaip pandemija ar karas, tai gali trukti ir ilgiau).

Lyčių lygybė Lietuvoje

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (1998, įsigaliojo 1999) nustato diskriminacijos dėl lyties draudimą darbo santykių, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, vartotojų teisių, organizacijų ir asociacijų bei socialinės apsaugos sistemose, įtvirtina lygias moterų ir vyrų teises, pareigas bei galimybes.

Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu nelaikomos specialios priemonės, apsaugančios moteris, pvz., nėštumo metu, karo prievolės atlikimo atveju, taikant skirtingą tam tikrų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas (taikyti specialias priemones leidžia ir Moterų diskriminacijos panaikinimo konvencija).

Europos lyčių lygybės instituto duomenimis (2021), Lietuva Europos Sąjungoje užima 20 vietą pagal pasiekimus lyčių lygybės srityje.

3242

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką