Abbas Machmud (Mahḥmūd ‘Abbās, Machmudas Abãsas) 1935 03 26Safed (Galilėja), Palestinos politikas. Istorijos mokslų kandidatas (1982).

Per I arabų–Izraelio karą (1948–49) su šeima pabėgo į Siriją. Damasko universitete baigė teisę. 6 dešimtmetyje įsitraukė į palestiniečių judėjimą. 1957 su kitais įkūrė politinę ir karinę organizaciją al Fatach; ilgai vadovavo šios organizacijos Arabų ir tarptautinių ryšių departamentui. Manoma, dalyvavo rengiant ir finansuojant teroristinius išpuolius prieš žydus ir Izraelį. 8 dešimtmečio pabaigoje tapo suartėjimo su Izraelio nuosaikiaisiais ir kairaisiais politikais šalininku. 1982 baigė Maskvos P. Lumumbos tautų draugystės universiteto (dabar Rusijos tautų draugystės universitetas) aspirantūrą (disertacijos tema – nacizmo ir sionizmo ryšiai). 1993 kaip Palestinos išsivadavimo organizacijos vadovybės atstovas su Izraeliu pasirašė Principų deklaraciją, dar vadinamą Oslo sutartimi.

Machmud Abbas

Nuo 1996 Palestinos išsivadavimo organizacijos vykdomojo komiteto sekretorius (faktiškai pirmininko J. Arafato pavaduotojas), nuo 2004 (po J. Arafato mirties) – pirmininkas. 2003 03–09 pirmasis Palestinos autonomijos ministras pirmininkas, 2005–13 – prezidentas (2008 perrinktas). Nuo 2004 al Fatach vadovas.

Nuo 2013 Palestinos valstybės prezidentas (pirmasis). Bando laviruoti tarp Izraelio ir radikalių palestiniečių jėgų, sukurti nepriklausomą Palestinos valstybę. Parašė 11 knygų (daugiausia apie Palestinos arabų problemas, santykius su Izraeliu).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką