Strubicz Maciej (Macejus Strùbičius), Strobicz, apie 1530Silezija apie 1604, lenkų kartografas. Žygimanto Augusto sekretorius, S. Batoro vertėjas.

1550 tarnavo Karaliaučiuje pas Prūsijos kunigaikštį Albrechtą Brandenburgietį. 1559 paskirtas į Livonijos ordino magistro kanceliariją. 1561 išrinktas Rygos arkivyskupijos kapitulos nariu. 1563 Žygimantas Augustas jam suteikė bajoro titulą, 1567 paskyrė Abelių ir Liauduonos žemių valdytoju. Išvertė iš vokiečių kalbos Albrechto Brandenburgiečio traktatą Knygos apie riterių daiktus ir kariškus reikalus (Księgi o rycerskich rzeczach a sprawach wojennych 1561). 1577 parašė S. Batorui dedikuotą Trumpą ir tikslų Livonijos kunigaikštystės istorinį geografinį aprašymą (Brevis atque accurata Livoniae Ducatus descriptio historico-geographica… išleistas 1727). Daugelio žemėlapių autorius. Išliko tik M. Strubicziaus sudarytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Livonijos ir Maskvos kunigaikštystės žemėlapis (išspausdintas 1589), kurį 1595 G. Mercatorius panaudojo sudarydamas pasaulio žemėlapį.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Livonijos ir Maskvos kunigaikštystės žemėlapis (1589)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką