madhjamakà (skr. vidurio kelio doktrina), mahajanos krypties budizmo pirmoji filosofinė mokykla. Kilo Indijoje 2 a., pradininku laikomas Nagardžuna (1–2 amžius). Jo filosofinės sistemos pagrindas yra Pradžniaparamitos (Užribinės išminties) sūtrų komentarai ir svarbiausias filosofijos veikalas Mūlamadhjamakakarika (Pagrindiniai posmai apie vidurio kelią). Nagardžuna į budizmo diskursą įvedė dviejų tiesų koncepciją, pagal kurią mokymas gali būti suvokiamas pagal realybės statusą: konvencionalų, kasdienį pasaulį atitinka konvencionali tiesa, o absoliučią realybę – absoliuti tiesa, kuri yra neišreiškiama. Madhjamakos svarbiausios doktrinos yra mokymas apie priežastinį kilimą (pratitjasamutpada), mokymas apie konvencionalų kalbos naudojimą (pradžnapti), mokymas apie savasties nebuvimą (nihsvabhava) ir tuštumos (šūnjata) doktrina. 6 a. madhjamaka skilo į 2 mokyklas – madhjamaka prasangiką ir madhjamaka svatantriką. Tibete madhjamaka prasangikos mokymas tapo tantrinio budizmo filosofijos pagrindu.

2213

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką