Madrdo lietùviai

Iki II pasaulinio karo Madride gyveno keli lietuviai. 1930–40 čia veikė Lietuvos garbės konsulatas. Per II pasaulinį karą lietuvių mokėsi Madrido saleziečių seminarijoje, kai kurie liko kunigauti (kun. K. Patalavičius). Po karo Madride kelerius metus gyvenęs tapytojas K. Žoromskis surengė savo kūrinių parodų. 1955–65 ir 1969–75 iš Madrido per Ispanijos nacionalinį radiją kasdien transliuotos Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto laidos lietuvių kalba; 1980–83 vykusiame Madrido susitikime dalyvavo komiteto atstovų.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (1990) į Madrido aukštąsias mokyklas vyko studijuoti lietuvių; dalis jų čia liko dirbti, sukūrė šeimas. 1991 01 Madrido lietuviai (Ieva Čekuolytė) suorganizavo demonstraciją prieš SSRS karinę agresiją Lietuvoje. Nuo 1999 Madride veikia Lietuvos ambasada (ambasadorius V. A. Dambrava). 2001 jos iniciatyva įkurta Ispanijos lietuvių bendruomenė (oficialiai įsteigta 2004; pirmoji pirmininkė Beata Monstavičius, 2020 pirmininkė Agneta Vansavičienė). 2010 pradėjo veikti lituanistinė mokykla Ramtatulis.

-Madridas

2271

Madridas

Madrido architektūra

Madrido istorija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką