Gáldikienė Magdalena, Draugelýtė 1891 09 26Bardauskai (Gižų vlsč.) 1979 05 22Putnam (Konektikuto valstija; palaidota Brukline), lietuvių pedagogė, visuomenės veikėja. E. Draugelio sesuo, A. Galdiko žmona. 1910 baigusi Marijampolės mergaičių gimnaziją 1910–11 mokė Liepojos lietuvių mokykloje, Obelių mergaičių ūkio mokykloje. 1915 Petrograde baigusi Aukštuosius pedagogikos kursus mokytojavo Sibire – Kajinske (dabar Kuibyševas), Tambove (Žiburio draugijos gimnazijoje), nuo 1918 Kaune Saulės draugijos gimnazijoje ir mokytojų kursuose. 1919 Kauno miesto tarybos narė. 1919–27 ir 1928–40 didžiausios tuomet Lietuvos moterų organizacijos Lietuvių katalikių moterų draugijos pirmininkė. 1922–30 draugijos leisto žurnalo Moteris redaktorė.

Magdalena Galdikienė (20 a. 3 dešimtmetis (?), Kaunas)

M. Galdikienė (sėdi dešinėje) su kitomis Steigiamojo Seimo narėmis (centre sėdi G. Petkevičaitė-Bitė; 1920 05 15, Kaunas)

1920–22 Steigiamojo Seimo, 1923–27 I, II (1925–26 antroji sekretorė, 1926 03–06 antroji vicepirmininkė – vienintelė moteris Seimo Prezidiume ir aukščiausios moters užimtos valstybinės pareigos 1920–40) ir III Seimų atstovė nuo Lietuvių krikščionių demokratų partijos.

M. Galdikienė (sėdi antra iš kairės) su kitais Krikščionių demokratų frakcijos Seimo nariais (1926)

1923 subūrė Lietuvos moterų katalikių vyriausiąjį sekretoriatą (moterų katalikių organizacijų sąjungą), jo pirmininkė. 1923–36 Švč. Jėzaus Širdies kongregacijos mergaičių mokytojų seminarijos, 1936–40 šios kongregacijos gimnazijos direktorė, nuo 1936 Katalikų veikimo centro veikėja. 1941–44 dėstė Kauno taikomosios dailės institute ir Aukštesniojoje technikos mokykloje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1945–47 čia mokytojavo. 1947 persikėlė į Paryžių, buvo lietuvių šalpos ir moterų organizacijų veikėja. 1951 įkūrė Pasaulio lietuvių katalikių organizacijų sąjungą, jos pirmininkė. 1952 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, į Niujorką. Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos, kitų moterų organizacijų, Ateitininkų sendraugių sąjungos, Ateitininkų federacijos veikėja.

pirmininkė M. Galdikienė (sėdi pirma iš dešinės) ir kitos Lietuvių katalikių moterų draugijos centro valdybos narės (1929, Kaunas)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką