Magdė Bankaitė

Bankáitė Magdė 1862 02 16Trumplaukė (Ylakių vlsč.) 1933 07 29Plungė, knygnešė, daraktorė. Paskatinta kunigo A. Vytarto 1886 pradėjo platinti draudžiamąją lietuvių spaudą. Pagarsėjo Magdalenos vardu. Turėjo padėjėjų. Iš pradžių spaudos gaudavo iš A. Vytarto, vėliau pati atsigabendavo iš Mažosios Lietuvos. Veikė daugiausia buvusiose Telšių ir Šiaulių apskrityse. Nešė spaudą Mosėdžio vikarui J. Tumui-Vaižgantui bei Notėnų, Skuodo, Plungės, Ylakių ir kitų parapijų kunigams. Rašė korespondencijas į Tėvynės sargą. Daug kartų buvo patekusi į gaudynes, net apšaudyta ir sužeista. Suimta ties Notėnais, prarado arklį, vežimą ir spaudos už 700 rublių. Kankinama neišdavė bendradarbių. Trejiems metams ištremta į Žemutinį Naugardą. Grįžusi iki 1904 vėl dirbo knygneše ir daraktore. Surinko senienų kolekciją.

1319

-Bonkutė; Magdalena

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką