Gorkij Maksim (rus. Максим Горький, Maksimas Gòrkis), tikr. Aleksej Peškov 1868 03 28Žemutinis Naugardas 1936 06 18Gorkai (prie Maskvos), rusų rašytojas.

Biografija ir pažiūros

Devynerių metų pradėjo gyventi savarankiškai. Dirbo garlaivyje, kepėju, gatvės pardavėju ir geležinkelininku (šį laikotarpį aprašė trilogijoje Vaikystė / Detstvo 1913, Žmonėse / V ljudjach 1916, Mano universitetai / Moi universitety 1922). 1889 suimtas už ryšius su narodnikais. 1901–05 vadovavo leidyklos Znanije Literatūros skyriui. 1905 suimtas už dalyvavimą revoliucijos įvykiuose. 1906–13 gyveno užsienyje (daugiausia Capri). 1913 grįžo į Rusiją, bendradarbiavo bolševikų laikraščiuose Zvezda ir Pravda. Po 1917 Spalio perversmo konfliktavo su bolševikų valdžia ir V. Leninu dėl revoliucijos nesavalaikiškumo, dėl požiūrio į kultūrą ir inteligentiją (straipsnių rinkiniai Revoliucija ir kultūra / Revoljucija i kultura, Nesavalaikės mintys / Nesvoevremennye mysli, abu 1918).

Maksim Gorkij

1921 išvyko į užsienį, nuo 1924 gyveno Sorrento. 1931 grįžo į SSRS, buvo pirmasis SSRS rašytojų sąjungos pirmininkas. Prisidėjo prie socialistinės ideologijos literatūroje įsigalėjimo.

M. Gorkio visuomeninės politinės pažiūros kontroversiškos – bandė užstoti sovietų valdžios persekiojamus rašytojus, menininkus, bet pritarė kolektyvizacijai, lankydamas lagerius neprotestavo prieš stalininę prievartą.

Kūryba

Ankstyvuosiuose kūriniuose (apsakymai Makaras Čiudra 1892, Senė Izergilė / Starucha Izergil′, Čelkašas, abu 1895, prozos rinkinys Apybraižos ir apsakymai / Očerki i rasskazy 3 t. 1898–99, eilėraščiai proza Daina apie Sakalą / Pesno Sokole 1899, Daina apie Audros paukštį / Pesno Burevestnike 1901, pjesės Miesčionys / Meščjane, Dugne / Na dne, abi pastatytos 1902) poetizavo visuomenės atstumtųjų maištą prieš etines normas, romantizavo asmenybės laisvę. Romane Foma Gordejevas (Foma Gordeev 1899), apysakose Trejetas (Troe 1900), Matvejaus Kožemiakino gyvenimas (ŽiznMatveja Kožemjakina 1910–11) sukūrė naujojo rusų buržua paveikslą, parodė patriarchalinės Rusijos atsilikimą. Pjesėse Vasarotojai (Dačniki, pastatyta 1904), Saulės vaikai (Deti solnca, pastatyta 1905), Barbarai (Varvary, pastatyta 1906) atskleidė inteligentijos socialinę poziciją ir psichologiją. Romane Motina (Mat′ 1907, vėliau pavadintu socialistinio realizmo programiniu kūriniu), pjesėje Priešai (Vragi, parašyta 1906, pastatyta 1935) pavaizdavo revoliucinį judėjimą, kritikavo visuomenę, leidusią įsigalėti skurdui.

Romantinis vaizdavimas būdingas apybraižų rinkiniui Pasakos apie Italiją (Skazki ob Italii 1910–13), realistinis – rinkiniui Po Rusią (Po Rusi 1912–17). Parašė romaną Artamonovai (Delo Artamonovych 1925), epopėją Klimo Samgino gyvenimas (ŽiznKlima Samgina 4 kn. 1925–36, nebaigta), kurioje pavaizdavo 1880–1917 Rusijos politinį ir kultūrinį gyvenimą.

Kitos pjesės – Paskutinieji (Poslednie, pastatyta 1908), Keistuoliai (Čjudaki, pastatyta 1910), Vasa Železnova (pastatyta 1911), Jegoras Bulyčiovas ir kiti (Egor Bulyčjov i drugie, pastatyta 1932), Dostigajevas ir kiti (Dostigaev i drugie, pastatyta 1933).

Parašė memuarines apybraižas apie A. Čechovą, L. Tolstojų (abi 1919), V. Leniną (1924–31), atsiminimų (Pastabos iš dienoraščio. Atsiminimai / Zametki iz dnevnika. Vospominanija 1924), literatūros kritikos straipsnių.

M. Gorkio kūrybai būdinga realizmas, veikėjų tipizacija, psichologinis įžvalgumas (ypač vaizduojant čigonų, valkatų, sezoninių darbininkų gyvenimą). Ji turėjo didelę įtaką 20 amžiaus pradžios pasaulio, taip pat lietuvių, literatūrai ir teatrui. Buvo sumanęs išleisti lietuvių literatūros ir tautosakos antologiją rusų kalba ir pradėjęs šį sumanymą su B. Sruoga ir J. Baltrušaičiu įgyvendinti (išleisti sutrukdė I pasaulinis karas).

Vertimai į lietuvių kalbą

M. Gorkio kūrinių vertimų į lietuvių kalbą paskelbta 20 amžiaus pradžios periodikoje, daugiausia Jungtinėse Amerikos Valstijose (pirmasis vertimas – Daina apie Audros paukštį – išspausdintas laikraštyje Vienybė lietuvninkų 1902). Išleista knygų lietuvių kalba (apsakymas Kartą rudenį 1904, apsakymų rinkinys Pasakojimai 1906, pjesė Dugne 1916, romanas Motina, Pasakos apie Italiją pavadinimu Italijos vaizdai, abu 1934, Mano universitetai 1936, apysaka Buvusieji žmonės 1937, apsakymų rinkinys Žmogaus gimimas 1938).

Sovietų okupacijos metais Lietuvoje išleisti beveik visi M. Gorkio kūriniai (kai kurie kelis kartus). 1909 lietuvių mėgėjų teatre Brukline pastatyta pjesė Dugne (vertėjas ir režisierius K. Vairas-Račkauskas).

Pjesių pastatymai Lietuvoje

Lietuvoje pastatytos pjesės Miesčionys (1940, 1947, 1951), Paskutinieji (1941, 1949, 1955, 1978), Priešai (1946, 1953), Jegoras Bulyčiovas ir kiti (1948), Barbarai (1952, 1955), Dugne (1964, 1975, 2004, 2006, 2009, 2010), Keistuoliai (1966), Saulės vaikai (1947, 1969), Vasarotojai (1975, 1986, 2011), Vasa Železnova (1982, 2011).

R: Raštai 20 t. Vilnius 1953–56.

2771

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką