Žvigždas Manfredas 1976 09 04Vilnius, lietuvių literatūrologas, vertėjas. Dr. (hum. m., 2006). Baigė Vilniaus universitetą (1999 – lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro, 2001 – literatūros teorijos magistro studijas). Nuo 2007 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (iki 2012 Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojas, nuo 2012 Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas). 2011 stažavo Amerikos lietuvių kultūros archyve Putname, 2012 ir 2022 – Vašingtono universitete Seattle, 2017 – Masaryko universitete Brno, 2019 – Helsinkio universitete. Mokslinių interesų sritys – 20 a. tarpukario ir išeivijos literatūra, literatūros kanono formavimasis, komparatyvistika, tekstologija.

Manfredas Žvirgždas

Moksliniai darbai

Parašė monografiją Regimybės atspindžiai: Vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje (2009), sudarė monografiją Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis (2019), straipsnių rinkinius Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis (su Eugenijum Žmuida, 2010), Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai (2014). Sudarė ir parašė įvadinius straipsnius Maironio, A. Nykos-Niliūno, H. Nagio, V. Mačernio poezijos rinktinėms, parašė įvadinį straipsnį V. Mykolaičio-Putino knygai Dienoraštis 1938–1945 (2021). Paskelbė literatūrologinių straipsnių, knygų recenzijų.

Vertimai

Iš anglų kalbos išvertė istorinių knygų, svarbesnės: Rogerio Moorhouseʼo Velniška sąjunga: Molotovo-Ribbentropo paktas 1939–1941 (su Donatu Masilioniu, 2015), Walterio Schellenbergo Hitlerio šnipų aso atsiminimai (2018), Davido Holloway Stalinas ir bomba: Sovietų Sąjunga ir atominė energija 1939–1956 m. (2021).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką