Martináitis Marcelijus, tikr. Marcelijus Teodoras 1936 04 01Paserbentis (Nemakščių vlsč., Raseinių apskr.) 2013 04 05Vilnius, lietuvių poetas, eseistas, vertėjas. Algirdo Martinaičio brolis. 1964 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). Dirbo periodinių leidinių redakcijose. 1980–2001 dėstė Vilniaus universitete. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės (1988), 1988–90 Sąjūdžio Seimo tarybos narys, 1989–90 SSRS liaudies deputatas. 1992–97 Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto pirmininkas, 2000–03 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininkas.

Kūryba

Marcelijus Martinaitis

Pirmieji eilėraščių rinkiniai Balandžio sniegas (1962), Debesų lieptais (1966) parašyti laikantis tuo metu privalomos socialistinio realizmo estetikos. Rinkiniuose Saulės grąža (1969), Akių tamsoj, širdies šviesoj (1974), Kukučio baladės (1977, papildytas 1986 32012), Tie patys žodžiai (1980), Toli nuo rugių (1982, LSSR valstybinė premija 1984), Atmintys (1986, papildytas 1995 32008), Gailile raso (1990), Atrakinta (1996) išryškėjo individualus stilius. M. Martinaičio poezija naujoviška modernizmo ir archajinės kultūros, senosios poezijos stilizacijos jungtimis, ironijos ir graudulio derme. Žemdirbiškos kultūros nykimas šiuolaikiniame gyvenime apmąstomas per kuriamus personažus ir jų kaukes. Originalus groteskiškas, karnavališkas Kukučio personažas, prisidengęs kvailelio kauke, kalba daugiau negu leidžiama, jis įprasmina žmogaus tapatybės susidvejinimo kultūrinių, socialinių, politinių krizių laikotarpių metaforą.

Vėlesnėje kūryboje (eilėraščių rinkinys Tolstantis 2002, K. B. įtariamas Marcelijus Martinaitis 2004) išryškėjo subjekto egzistencinės problemos postmodernios kultūros ir visuomenės fone. Literatūros, kultūros ir visuomenės kritikos yra esė knygose Poezija ir žodis (1977), Laiškai Sabos karalienei (2002), pokalbių, straipsnių knygoje Lietuviškos utopijos (2003), publicistikos rinkinyje Papirusai iš mirusiųjų kapų: Atgimimo ir vilties knyga, 1988–1991 (1992), laiškų su V. Daujotyte-Pakeriene rinkinyje Prilenktas prie savo gyvenimo (1998), dienoraščių knygoje Užrašai iš raudonojo sąsiuvinio: 1971–2001 (2006), biografinėje užrašų knygoje Mes gyvenome (2009 22014, Žemaitės premija 2010). Parašė pjesių lėlių teatrui (Pelenų antelė, pastatyta 1971, Avinėlio teismas, pastatyta 1976, Žemės duktė, pastatyta 1981, 1982; visos išleistos rinkinyje Pelenų antelė 1980), 1989 pastatytas spektaklis Kukutynė. Sudarė P. Širvio poezijos ir prozos rinktinę Ir nusinešė saulę miškai (1984), parengė albumą Ipolitas Užkurnys (1987). Išleistos M. Martinaičio eilėraščių rinktinės Vainikas (1981), Sugrįžimas (1998), Pareisiu su paukščiais (2002), Eilėraščiai (2009), Pareisiu su paukščiais (2013), Sutartinė (2016). Dar išleistos knygos Marcelijaus margučiai: Velykos su Marcelijumi Martinaičiu: fotoalbumas su tekstais (2012 22014), Nenoriu nieko neveikti: poezija ir rankraščiai (2014), eilėraščių ir esė rinktinė Kaip katinai uodega peles gaudo (2015), užrašų knyga Viskas taip ir liks: 1988–2013 metų užrašai (2018). M. Martinaitis išvertė M. Cvetajevos, M. Čaklajo, S. Čikovani, J. R. Jiménezo, J. Martí, P. Nerudos, P.‑E. Rummo, T. G. Tranströmerio ir kitų eilėraščių. Poezija versta daugiau kaip į 20 kalbų. Pastatytas dokumentinis filmas apie M. Martinaitį Žolės prakalbėjimas (2001, režisierius A. Tarvydas).

Apdovanojimai

Poezijos pavasario laureatas (1975). LSSR valstybinė premija (1984). Gedimino ordino Karininko kryžius (1995). Jotvingių premija (1998), Lietuvos nacionalinė premija (1998), Baltijos Asamblėjos premija (2007), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūros premija, Žemaitės premija (abi 2010), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis (2012).

R: M. Martinaitis Vakar ir visados: poezijos rinktinė / sud. D. Kažukauskaitė-Kukulienė Vilnius 2017. L: Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose: straipsnių rinkinys skiriamas M. Martinaičio 70-mečiui / sud. S. Matulevičienė, A. Peluritytė-Tikuišienė Vilnius 2008; Marcelijus Martinaitis: bibliografijos rodyklė / sud. S. Peciulkienė ir kiti Vilnius 2011; Sugrįžęs iš gyvenimo: pokalbiai, literatūriniai laiškai: Viktorija Daujotytė, Marcelijus Martinaitis Vilnius 2013; V. Daujotytė Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje Vilnius 2013; Marcelijus: atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį / sud. G. Genys, F. Radzevičiūtė Vilnius 2016; A. Rėklaitytė Meistraujantis žmogus: Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija Vilnius 2020.

80

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką