„Margutis“, 1928–65 Čikagoje ėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių mėnesinis (1932–47 dvisavaitinis) žurnalas.

Turinys

Iki 1941 buvo muzikos, teatro, tautosakos, humoro, 1941–46 – tautinės krypties visuomenės, kultūros ir politikos, 1961–65 – liberalus kultūros žurnalas.

Steigėjai ir leidėjai

Įsteigė, iki 1949 leido ir redagavo A. Vanagaitis, nuo 1949 leido L. Vanagaitienė.

Redaktoriai

Redaktoriai: P. Linkus (1949–50), B. Dirmeikis (1950–61), A. Mackus (1961–64), V. Vijeikis (1965).

Tiražas

Pirmojo numerio tiražas 42 000 egzempliorių.

2912

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką