Šlapelenė Marija, Piaseckáitė 1880 06 05Vilnius 1977 04 04Vilnius, lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja, knygininkė.

Išsilavinimas ir veikla

Marija Šlapelienė ir Jurgis Šlapelis

1900 baigusi Vilniaus kilmingųjų mergaičių gimnaziją giedojo Šv. Rapolo bažnyčios chore, dalyvavo Vilniaus kultūriniame gyvenime, priklausė Vilniaus aušros, Rūtos, Žiburėlio draugijoms, Lietuvių mokslo draugijai, talkininkavo iš Mažosios Lietuvos gabenant ir platinant draudžiamąją lietuvišką spaudą. Atgavus spaudą lietuviškais rašmenimis 1904 pradėjo dirbti P. Vileišio Vilniaus žinių redakcijoje. Pirmojo lietuviško knygyno, veikusio 1904–1912 prie Vilniaus žinių (1905–1906 knygyno vedėja), Lietuviškų knygynėlių draugijos viena steigėjų.

Vaidino lietuvių teatro mėgėjų dramos, operetės spektakliuose: 1905 Keturakio komedijoje Amerika pirtyj (Agota), 1906 atliko pagrindinį vaidmenį M. Petrausko pirmojoje lietuvių operoje Birutė.

1906 su vyru J. Šlapeliu ir Elena Brazaityte Vilniuje įsteigė Šlapelių lietuvių knygyną (jam vadovavo iki 1945). 1938 suimta, jai iškelta byla už Lietuvoje išleistų knygų ir žemėlapių platinimą.

Parašė atsiminimų apie knygyną, meno ir labdaros veiklą.

Šlapelių lietuvių knygynas (1931)

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus Vilniuje (Pilies g. 40)

Atminimo įamžinimas

1991 Vilniuje (Pilies g. 40) įkurtas Marijos ir Jurgio Šlapelių namas‑muziejus.

L: A. Gudonytė Marija Piaseckaitė Šlapelienė ir Vilnius / Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis, 1900–1945 Vilnius 2005; Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai Vilnius 2019.

Marija Šlapelienė ir Jurgis Šlapelis

1062

-Šlapelis; -Šlapeliai; -Šlapelių knygynas; -Marija Šlapelienė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką