Katilškis Marius, tikr. Albinas Marius Vatkus 1914 09 26Gruzdžiai 1980 12 17Lemont, lietuvių rašytojas. Vienas žymiausių lietuvių prozininkų.

Marius Katiliškis

Mokėsi Žagarės progimnazijoje, tarnavo kariuomenėje, dirbo Pasvalio bibliotekos vedėju. 1944 įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, dalyvavo kautynėse su SSRS kariuomene prie Sedos, vėliau pionierių kuopose atliko gynybinių įrenginių įtvirtinimo įvairius darbus Rytų Prūsijoje. Po karo gyveno perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose Vokietijoje – Flensburge, Dieburge, Hanau, Freiburge, bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose Aidai, Lietuvių žodis, Mintis, Mūsų kelias, Tėviškės garsas, metraštyje Tremties metai (1947). 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Gyveno Niujorke, Čikagoje, nuo 1952 – Lemonte. Dirbo fizinį darbą fabrikuose, kapinėse.

Kūryba

Pirmuosius eilėraščius išspausdino 1931 Šiaulių savaitraštyje Naujienos, prozos kūrinius nuo 1932 spausdino žurnaluose Trimitas, Jaunoji karta, Naujoji Romuva, Kūryba. 1944 parengė ir įteikė Sakalo leidyklai novelių ir apysakų rinkinį Seno kareivio sugrįžimas (surinktas rankraštis rastas Lietuvos literatūros ir meno archyve, išleistas 2003). Rinkinyje vaizduojamas kaimo bendruomenės gyvenimas; ryšku psichologizmas. Novelių rinkinyje Prasilenkimo valanda (1948) pabrėžiama žmonių likimus keičiantis atsitiktinumo motyvas. Novelių romane Užuovėja (1952, 1990 21996 Vilnius) aprašoma senojo Aukštaitijos kaimo gyvenimo ir darbų ritualai, jų ryšys su gamtos ritmu, derinamas realistinis ir impresionistinis vaizdavimas.

Marius Katiliškis (apie 1939)

Novelių rinkiniuose Šventadienis už miesto (1963), Apsakymai (1975) satyriškai ir ironiškai piešiama išeivių kasdienybė, jų likimai. Romane Miškais ateina ruduo (1957, 1969 72021 Vilnius, vaidybinis filmas 1990, režisierius R. Vabalas, inscenizacija romano motyvais pastatyta 2005) vaizduojamas Lietuvos kaimas II pasaulinio karo išvakarėse, nagrinėjamos žmogaus likimo, meilės, ryšio su gamta temos, vyrauja tragiškos lemties, gaivališkos aistros motyvai; romanas pasižymi kalbos sodrumu, ryškiais gamtos vaizdais. Autobiografinis romanas Išėjusiems negrįžti (1958, 1990 Vilnius) sudarytas iš atskirų epizodų apie karo pabėgėlių ir Tėvynės apsaugos rinktinės karių patiriamą siaubą ir sumaištį traukiantis per Rytų Prūsiją ir Daniją nuo fronto; būdinga psichologinis ir faktografinis autentiškumas, ironiškas žmogaus degradacijos vaizdavimas, ekspresyvus stilius.

Paskutiniame romane Pirmadienis Emerald gatvėje (nebaigtas, išleistas 1993) atskleidžiamas nusivylusio gyvenimu svetur žmogaus tragizmas, kaitaliojant dabarties ir ateities plotmes kuriama kontrastinė kompozicija, vartojamas lietuvių išeivių žargonas. Dar išleistas eilėraščių rinkinys Mano žodžiai: Ankstyvoji kūryba (2004). Kūrinių paskelbta anglų kalba.

2864

L: Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje Chicago 1986; Egzodo rašytojai: Autobiografijos Vilnius 1994; V. Kelertienė Marius Katiliškis / Lietuvių egzodo literatūra: 1945–1990 Vilnius 1995.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką