Markiònas (Marcion, Markion) apie 85Sinopė (Pontas) apie 160, gnostikas. Gimė Sinopės vyskupo šeimoje. Nuo 140 Romoje plėtojo gnostiko Kordono mokymą, kad ST Dievas yra nepažinus ir negailestingas teisėjas, o NT Dievas – mylintis ir gailestingas. Skelbė, kad fizinis kūnas iš prigimties yra nuodėmingas, todėl reikalavo griežtos askezės. Kaip ir doketistai, Markionas neigė Jėzaus Kristaus kūniškumą, jo gimimą iš moters, nepripažino mirusiųjų kūniškojo prisikėlimo laikų pabaigoje. Teigė, kad krikščionybė yra judaizmo priešingybė, todėl atmetė visą ST ir kai kurias NT knygas, savaip perredagavęs ir išmetęs Jėzaus gimimo istoriją pripažino tik Evangeliją pagal Luką ir dešimt Pauliaus laiškų. Romos Bažnyčia nepripažino Markiono krikščionybės sampratos ir 144 jį ekskomunikavo. Dėl Markiono įkurtos Markionitų Bažnyčios 144 įvyko pirmasis Romos Bažnyčios skilimas. Tertulijonas veikale Prieš Markioną (Adversus Marcionem 5 kn. apie 207) kritikavo jo mokymą, kurio šalininkai vėliau susiliejo su manicheizmo išpažinėjais.

2245

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką