Marulić Marko (Markas Marùličius) 1450 08 18Split 1524 01 05Split, kroatų rašytojas. Žymiausias 15–16 amžiaus kroatų rašytojas. Humanizmo kroatų literatūroje pradininkas. Kilęs iš aristokratų. Studijavo teisę Italijoje (manoma, Paduvoje), dirbo teisinį darbą Splite. Buvo Splito humanistinio literatūros būrelio svarbiausias veikėjas; pirmasis į kroatų kalbą išvertė Dante’s ir F. Petrarcos poezijos. Rašė kroatų (slapyvardžiu Marko Pečenić), lotynų (slapyvardžiu Marcus Marulus ir kitais; apie 80 % išlikusių kūrinių) ir italų (išliko trys laiškai ir du sonetai) kalbomis. Žymiausias kroatų kalba parašytas kūrinys – epas Judita (Judith, šešios giesmės, parašyta 1501, išleista 1521 31523, Biblijos ir Vergilijaus kūrinių motyvais), dar išliko patriotinės, humoristinės, religinės, dorovinės tematikos eilėraščių, trys bažnytinės misterijos. Lotynų kalba sukūrė dorovinių religinės ir teologinės prozos veikalų (svarbiausias – Evangelijos skaitiniai / Evangelistarium 7 kn. 1480–1516, apie krikščionių tikėjimą, viltį ir meilę), poezijos. Gero gyvenimo pagal šventųjų pavyzdį vadovas (De institutione bene vivendi per exempla sanctorum 6 kn., parašytas apie 1496, išleistas 1506 arba 1507) – apsakymai ir anekdotai iš šventųjų gyvenimų aprašymų – M. Marulićiui gyvam esant išleistas keturis kartus (1563 išverstas į italų, vokiečių, 1579 – portugalų, 1585 – prancūzų, 1621 – čekų, 1986 – kroatų kalbas). Šv. Jeronimo gyvenimo aprašyme (Vita divi Hieronymi 1507), teigiama, kad šis šventasis kilęs iš Kroatijos. Veikale Penkiasdešimt apsakymų (Quinquaginta parabolae 1510) aiškinami Naujajame Testamente pateikiami palyginimai, epe Dovidiada (Davidias 1517?) Biblijos motyvai susipynę su Vergilijaus kūrinių motyvais, kristologiniame traktate Apie Kristaus nusižeminimą ir šlovę (De humilitate et gloria Christi 1518) įrodinėjama, kad Jėzus Kristus yra pažadėtasis Mesijas. M. Marulićius vidurinių amžių literatūrai būdingam turiniui suteikė naujų formų, rašė apie gyvenamajam metui aktualius įvykius (turkų užkariavimo grėsmę ir krikščionių vienybės stoką), jo kūriniai kroatų kalba turėjo įtakos kroatų literatūrai nuo 16 iki 20 amžiaus.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką