Marshallo planas (Máršalo plãnas), ofic. Euròpos atkūrmo programà, European Recovery Program, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) planas finansiškai remti per Antrąjį pasaulinį karą sugriauto Vakarų Europos šalių ūkio atkūrimą. Parengtas daugiausia Valstybės departamento pareigūnų, pavadintas valstybės sekretoriaus G. C. Marshallo vardu.

Daugelis Europos šalių neturėjo lėšų, kurių reikėjo naujiems įrenginiams ir medžiagoms pirkti. JAV buvo naudinga atkurti tų šalių ūkį: turtingos Europos šalys galėjo tapti gera rinka JAV produkcijai, be JAV paramos Vakarų Europoje galėjo išpopuliarėti komunizmo idėjos (JAV elitas tai laikė grėsme JAV saugumui), galėjo sustiprėti SSRS, kurią Jungtinės Valstijos pradėjo laikyti pagrindiniu savo priešininku, įtaka. Be to, reikėjo atkurti Vakarų Vokietijos, kuri nuo seno buvo Europos pramonės centras, ūkį, kad ši šalis taptų užtvara galimai SSRS ekspansijai. 1947 06 05 G. C. Marshallas paskelbė: jei Europa sukurs ilgalaikę atkūrimo programą, JAV ją finansuos (Kongresas planą patvirtino 1948 04). Marshallo planas buvo pasiūlytas ir Rytų Europos šalims bei SSRS, jei ši sutiks, kad JAV kontroliuotų plano įgyvendinimą. SSRS atsisakė ir ėmėsi kurti savo planą, kad integruotų į jos įtaką patekusias Rytų Europos šalis.

Marshallo plano plakatas (1950)

JAV Kongresas Marshallo planui remti skyrė 13 mlrd. dolerių. 70 % šios sumos skirta JAV prekėms pirkti. Lėšas skirstė Ekonominio bendradarbiavimo administracija, jas leido Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija. Daugiausia lėšų teko Didžiajai Britanijai, Prancūzijai, Italijai ir Vakarų Vokietijai. Nuo 1949 stiprėjant Šaltojo karo nuotaikoms vis didesnė lėšų dalis buvo skiriama ne ūkiui atkurti, bet karinėms išlaidoms. Marshallo planas įgyvendintas sėkmingai: 1952 paramai pasibaigus Vakarų Europos pramonės produkcija 35 % viršijo ikikarinį lygį (to lygio nepasiekė tik Vakarų Vokietija). Marshallo planas t. p. buvo vienas pirmųjų Europos integracijos veiksnių, nes jį įgyvendinant buvo naikinami prekybos muitų barjerai, ūkiui koordinuoti kuriamos viršvalstybinės institucijos.

miltų maišai, pagal Marshallo planą gabenami iš Niujorko į Austriją (1948 10)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką