Anỹsas Martynas 1895 12 05Kintai 1974 01 29Torontas, lietuvių teisininkas, istorikas, diplomatas. Lietuvių išeivijos veikėjas. J. A. Anyso tėvas. Teisių dr. (1935).

Išsilavinimas ir veikla

Studijavo Berlyno ir Hamburgo universitetuose. 1920–29 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne atašė, 1929–34 konsulas Hamburge. 1934–39 Klaipėdos gubernatoriaus patarėjas. 1936–39 dėstė Klaipėdos, 1939–40 – Šiaulių prekybos institutuose. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, iš Šiaulių prekybos instituto atleistas, pasitraukė į Vokietiją. Po II pasaulinio karo su šeima emigravo į Kanadą. Vienas Kanados baltų federacijos steigėjų (1946) ir vadovų. Dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio veikloje.

Martynas Anysas

Martynas Anysas su žmona Valerija Bielskaite-Anysiene

Veikalai

Svarbiausi veikalai: daktaro disertacija Lietuvos ir Lenkijos ginčas dėl Vilniaus krašto: Tarptautinio teismo rūmų 1931 spalio 15 sprendimas (1934), Klaipėdos krašto konvencija ir statutas einant nuolatinio Tarptautinio teismo Hagoje sprendimu iš 1932.VIII.11 (1935, vokiečių ir lietuvių kalbomis), Senprūsių kovos dėl laisvės su vokiečių riterių ordinu nuo 1230 iki 1283 m. (1968), Žymios lietuvės moterys padavimuose ir istorijoje (su V. Anysiene, 1970). Parašė atsiminimus Kova dėl Klaipėdos 1927–1939 (išleista 1978).

-Martynas Anysas

2896

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką